Ready4More
seniorsajten för
praktisk mission

Ready4More är sajten för kristna seniorer som vill göra skillnad i världen.

Du har tiden, kraften, yrkeskunskapen och engagemanget. Vi har kontakterna.

Här presenterar vi behov i olika länder där just din erfarenhet och kompetens behövs.

seniorsajten för praktisk mission

där behov
möter kompetens

mötas över gränser

seniorer för Kristus

mycket
kvar att ge

skörden är stor

Matt 9:37

seniorsajten för praktisk mission

där behov
möter kompetens

mötas över gränser

seniorer för Kristus

mycket
kvar att ge

skörden är stor

Matt 9:37

Reparationer på Caminul Felix lantgård

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med många mindre...

Ingå i besättningen på fartyget Logos Hope

Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning...

Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd...

Sociala och humanitära insatser

Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med...

Matlagning och skötsel av gästhus för volontärteam

EFI Fadder behöver hjälp med matlagning och skötsel av Gäst- och volontärshus...

Församlingar i Moldavien söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Moldavien söker vänförsamlingar i Sverige. Land:...

Bygge av liten kyrka i anslutning till rehabcenter i Ukraina

FÖR NÄRVARANDE OMÖJLIGT PÅ GRUND AV KRIGET En liten församling i Ukraina som...

Installation av värmesystem på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Lägergård i Lettland

En kristen lägergård i Lettland, som drivs av en evangelisk församling,...

Kyrkbygge i romsk by i Rumänien

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

Praktiska insatser på skola bland fattiga barn i Brasilien

Den kristna hjälporganisationen Channel to Brazil, som sedan 25 år arbetar med...

Bygge av staket på Caminul Felix lantbruk

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver snarast bygga upp ett raserat...

Administrativ assistent i socialt projekt

NetWorks i Rumänien behöver en administrativ assistent till sin organisation....

Förskollärare för stöd och hjälp till romska barn

NetWorks i Rumänien söker förskollärare till sitt arbete bland fattiga barn....

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien bygger bostäder till sina unga vuxna på...

Installation av värmesystem i nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

Bygge av träterrass på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Församlingar i Ukraina söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Ukraina söker vänförsamlingar i Sverige. Land: Ukraina...

Översättningsarbete från spanska till svenska

Ankarstiftelsen behöver hjälp med översättningsarbete från spanska till...

Barnläger i Ukraina: Engelska, kreativa inslag och praktiska insatser

FÖR NÄRVARANDE OMÖJLIGT PÅ GRUND AV KRIGET Pingstförsamlingen i Novovolynsk...

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd...

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

EFI Fadder i Rumänien behöver hjälp med byggnation och underhåll av bostäder....

Fotograf till uppdrag i Rumänien

EFI Fadder söker en person som kan ta bilder och eventuellt hjälpa till med...

Växthus- och trädgårdsansvarig till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker kunnig trädgårdsarbetare med ansvar för...

Speciallärare för stöd och hjälp till romska barn och ungdomar

NetWorks i Rumänien söker speciallärare till sitt arbete bland utsatta barn...

Vardagsträning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand välkomnar gäster som tränar engelska i vardagen med...

Mercy Ships söker volontärer av många slag

Mercy Ships söker kontinuerligt många typer av yrkeskunniga volontärer till...

Operation Mercy söker yrkesutbildade biståndsarbetare

Operation Mercy söker yrkesutbildade volontärer till biståndsarbete av olika...

Målning av nybyggt kristet socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in...

Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på...

Översättning från svenska till engelska

EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av...

Golvläggning i nybyggt socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt...

Alla aktuella behov och kategorier

Här kan du på ett översiktligt sätt se alla behov och kategorier som just nu...

Webbdesigner/programmerare i social hjälporganisation

NetWorks i Rumänien söker IT-ansvarig till sin organisation och sitt arbete...

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i...

Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionen har ett omfattande internationellt kontaktnät som...

Rappning av nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i...

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina...

Undervisning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand behöver lärare i engelska för undervisning av både...

Humanitära och sociala insatser i Sydamerika

Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera...
p

 Om Ready4More

Bidra med din yrkeskompetens i Guds rike! Åk ut på korttidsinsats i praktisk mission! Upplev glädjen av att kunna fortsätta tjäna Herren som senior! Läs mer här.

Närbild

Vill du se exempel på hur andra har haft det på sina resor?
Du kan läsa korta rapporter och se bilder från tidigare volontärers möten, upplevelser och insatser här.

Mötas över gränser

Möt trossyskon i andra länder, tjäna Herren tillsammans och bygg broar över gränser. Upplev glädjen i att skapa relationer och berika varandra i Guds rike.  Läs mer här.

l

Aktuellt

Så här definierar vi begreppet senior i Ready4More.
Så här kan du göra om du vill stödja Ready4More.
Följ oss och dela oss på Facebook och Instagram.