Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning av personer med yrkeskompetens inom sjöfart, sjukvård och praktiska hantverk av olika slag.

Information: Gå ombord på Logos Hope och res mellan olika hamnar världen över för att förmedla kunskap, hjälp och hopp. Du lever tillsammans med en besättning på 400 personer från 50 länder. För att Logos Hope ska kunna fungera så behöver alla hjälpa till med olika arbeten. Fartyget söker periodvis certifierad styrman, kadett, matros och fartygsmaskinist. Likaså behövs ofta hantverkare som  elektriker, rörmokare och svetsare, likaså läkare och sjukvårdspersonal. Organisationen ser helst att du kommer på två år, men kan diskutera kortare möjligheter.

Anmäla intresse: OM har utvecklade egna rutiner för ansökan till volontärinsats på Logos Hope. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till OM Sveriges hemsida för information, kontakt och intresseanmälan.