Översättning från svenska till engelska

EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av material från sin verksamhet i Rumänien. Land: Rumänien Stad: Marghita i nordvästra delen av landet Aktuellt behov: Översättare från svenska till engelska, främst av nyhetsbrev och...

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i Bosnien. Land: Bosnien Stad: Zenica Aktuellt behov: Pingstkyrkan i Skellefteå ansvarar för ledarkurser Bosnien i samarbete med evangeliska kyrkor i landet. Undervisningen sker både på engelska...

Översättningsarbete från spanska till svenska

Ankarstiftelsen behöver hjälp med översättningsarbete från spanska till svenska av material från sin verksamhet i Sydamerika. Region: Sydamerika Aktuellt behov: Översättare från spanska till svenska, främst av rapporter, nyheter, filmer från organisationens verksamhet...