Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionen har ett omfattande internationellt kontaktnät som erbjuder många möjligheter att engagera sig i praktisk mission. Land: Samarbete med tio internationella systerkyrkor och nära samverkan med bistånds- och missionsorganisationer, t ex Diakonia,...

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt om i världen inom flygteknik, kommunikation, administration och andra områden.  Övrig information: MAF (Mission Aviation Fellowship) söker fortlöpande medhjälpare med specialiserad...

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in på kort varsel vid katastrofer av olika slag. Du kan ansöka om att bli en del av detta beredskapsteam. Information: OM:s internationella katastrofteam består av permanent personal och...

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen. Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till praktiska insatser som volontär inom en mängd olika områden. Volontärinsatsernas längd varierar...