MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt om i världen inom flygteknik, kommunikation, administration och andra områden.

 Övrig information: MAF (Mission Aviation Fellowship) söker fortlöpande medhjälpare med specialiserad kompetens till sitt stora internationella arbete. Förutom längre och mera omfattande insatser inom många olika yrkesområden finns också behov av hjälp under kortare tid och av mera begränsad karaktär, till exempel som ersättare vid ordinarie personals ledighet. Det är också möjligt att ingå i en resurspool där man på kort varsel kan bli kallad att hjälpa till, exempelvis vid katastrofer.

Anmäla intresse: För att få specifik information om förutsättningar, kompetensområden och behov, kontakta MAF Sverige som har tydligt utformade rutiner för ansökan till insatser av olika slag. På hemsidan hittar ett kontaktformulär och kan dessutom klicka vidare till MAF:s internationella jobbdatabas.