Ingå i besättningen på fartyget Logos Hope

Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning av personer med yrkeskompetens inom sjöfart, sjukvård och praktiska hantverk av olika slag. Information: Gå ombord på Logos Hope och res mellan olika hamnar världen över för att förmedla...

Översättningsarbete från spanska till svenska

Ankarstiftelsen behöver hjälp med översättningsarbete från spanska till svenska av material från sin verksamhet i Sydamerika. Region: Sydamerika Aktuellt behov: Översättare från spanska till svenska, främst av rapporter, nyheter, filmer från organisationens verksamhet...

Humanitära och sociala insatser i Sydamerika

Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera olika slag för människor i Sydamerika. Övrig information: Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor genom biståndsarbete och fattigdomsbekämpning i framför allt...