Resor

Ready4More gör det möjligt för enskilda och församlingar i Sverige och andra  länder att mötas, skapa kontakt med varandra och bygga gemenskap, till exempel som vänförsamlingar och genom besöksutbyten. Guds rikes globala idé är att vi ömsesidigt berikar varandra över lands- och kulturgränser, att vi stärker och lär av varandra och att vi som trossyskon tjänar Herren tillsammans.

Vi förmedlar också kontakt till de med Ready4More samverkande organisationer som anordnar resor för församlingar, grupper och enskilda till olika resmål. Syftet med resorna är att etablera och stärka kontakten mellan församlingar och trossyskon i Sverige och andra länder och att ge tillfälle att på olika sätt se och delta i pågående arbete runt om i världen.

Information med länkar till aktuella resor presenteras här för kontakt med organisationer om resmål, exakta tider, reseprogram och kostnader.

Resor med Ankarstiftelsen

Ankarstiftelsen genomför varje år volontärresor till Sydamerika, främst Amazonas och Colombia. Du hittar information om aktuella resor, priser och anmälan på organisationens hemsida här.

Resor med OM

OM ordnar varje år resor av olika slag till olika platser där deltagarna får se och delta i missionsarbete, möta trossyskon och uppleva andra kulturer.  Klicka ​här för information, kontakt och anmälan.

Missionsinspiration

För att lyfta fram det bibliska missionsuppdraget presenterar vi också aktuella kortare inspirations- och fortbildningskurser, arrangerade av våra samverkanspartner.

Vi vill på detta sätt medverka till att stärka missionsintresset i församlingarna och visa på betydelsen av genomtänkt och sund mission.

Information med länkar till aktuella kurser presenteras här för kontakt med kursarrangör för detaljerad information och anmälan.

Simply Mobilizing

Organisationen Simply Mobilizing, tidigare med namnet Kairoskurser, planerar och genomför fortlöpande utbildningsinsatser på olika platser. Klicka vidare för information, kontakt och anmälan.