Mötas över gränser

Genom Ready4More möts Guds folk över alla gränser. Vi lär känna varandra, lär av varandra, bygger relationer och tjänar tillsammans i Guds rike. Nyckelord i Ready4More är just begrepp som ”vi”, ”varandra” och ”tillsammans”.

Ready4More gör det möjligt för enskilda och församlingar i Sverige och andra  länder att mötas, skapa kontakt med varandra och bygga gemenskap, till exempel som vänförsamlingar och genom besöksutbyten. Guds rikes globala idé är att vi ömsesidigt berikar varandra över lands- och kulturgränser, att vi stärker och lär av varandra och att vi som trossyskon tjänar Herren tillsammans.

Läs vårt policydokument Mission Statement så får du hela idén med Ready4More sammanfattad i några konkreta punkter, eller klicka här för en ännu kortare summering. Titta på filmen här intill och bläddra en stund i bildgalleriet, så får du en känsla av den välsignelse och rikedom som ligger i att mötas över gränser och hand i hand göra skillnad i världen.

Du kan också gå till sidan Närbild för att läsa korta rapporter och se bilder från volontärers resor, möten och insatser runt om i världen.

Resor

Vi förmedlar också kontakt till de med Ready4More samverkande organisationer och researrangörer som anordnar resor för församlingar, grupper och enskilda till olika resmål. Syftet med resorna är att etablera och stärka kontakten mellan församlingar och trossyskon i Sverige och andra länder och att ge tillfälle att på olika sätt se och delta i pågående arbete runt om i världen.

Information med länkar till aktuella resor presenteras här för kontakt med organisation/researrangör om resmål, exakta tider, reseprogram och kostnader.

Resor med Ankarstiftelsen

Ankarstiftelsen genomför varje år volontärresor till Sydamerika, främst Amazonas och Colombia. Du hittar information om aktuella resor, priser och anmälan på organisationens hemsida här.
Aktuella resor 2022:
Colombia 20/2-5/3. Utförlig information här.
Ytterligare planerad Colmombiaresa, se information här.

Resor med OM

OM ordnar varje år resor av olika slag till olika platser där deltagarna får se och delta i missionsarbete, möta trossyskon och uppleva andra kulturer.  Klicka ​här för information, kontakt och anmälan.

Missionsinspiration

För att lyfta fram det bibliska missionsuppdraget presenterar vi också aktuella kortare inspirations- och fortbildningskurser, arrangerade av våra samverkanspartner. Läs mer om dem här.

Vi vill på detta sätt medverka till att stärka missionsintresset i församlingarna och visa på betydelsen av genomtänkt och sund mission.

Information med länkar till aktuella kurser presenteras här för kontakt med kursarrangör för detaljerad information och anmälan.

Kairoskurs Sverige våren 2022

Kairoskurs Sverige har för närvarande följande utbildningstillfällen planerade 2022. Klicka vidare för information, kontakt och anmälan.
Södertälje, Södertälje Internationella Kyrka, våren 2022