När du åker ut

 

Här hittar du viktig information om hur du går tillväga

när du vill åka ut som volontär genom förmedling av

Ready4More.

 

Alternativ 1: Länka direkt vidare
I de allra flesta fall ansvarar samverkande svensk församling/organisation helt för volontärprocessen.
Då klickar du bara vidare till församlingens/organisationens hemsida och tar direktkontakt där för information, intresseanmälan och fortsatt volontärprocess. Aktuell länk finns i samtliga behovsbeskrivningar av detta slag.

Alternativ 2: Fortsätt genom Ready4More
I en del fall samordnar Ready4More volontärprocessen.
Då går du vidare enligt nedanstående information. Detaljerade uppgifter om volontärinsatsen lämnas endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Följande förutsättningar gäller för att åka ut med Ready4More som samordnare:

• Fullständigt ifylld intresseanmälan här bredvid.

Rekommendation från kristen församling/organisation.

• Giltig försäkring som täcker både resa och volontärarbete.

Medlemskap i föreningen Ready4More.

• Klartecken från Ready4More.

Läs igenom nedanstående information så ser du hur processen kommer att gå till.

Har du frågor eller önskar direktkontakt med oss, skicka ett mail till info@ready4more.se så hör vi av oss så fort vi kan.

Resråd från Utrikesdepartementet
Ready4More lyfter hela tiden fram Utrikesdepartementets information som väsentlig och viktig att följa vid alla utlandsresor. Vi rekommenderar därför svenska volontärer som reser utomlands att inför avresan alltid läsa aktuell reseinformation på Sweden Abroad, skriva upp sig på Svensklistan samt ladda ner appen UD Resklar.

Du gör

• Meddelar oss dina person- och kontaktuppgifter.

• Beskriver din kompetens och yrkesbakgrund.

• Anger din församlings- /organisationsanknytning.

• Låter oss veta vilken insats du är intresserad av.

• Ber en företrädare för den församling/organisation du är anknuten till att skriva en rekommendation. Formuläret för rekommendation laddas ner som ifyllnadsbar pdf-fil och skickas till oss direkt av församlingen/organisationen på info@ready4more.se.

• Tecknar medlemskap i föreningen Ready4More.

• Tecknar med hjälp av din församling/organisation en försäkring inför resan och volontärarbetet och bekräftar till oss att du har en sådan försäkring.

Vi gör
• Hör genom ett mail av oss till dig med en bekräftelse av din intresseanmälan.

• Behandlar din intresseanmälan snarast möjligt.

• Tar första kontakten med aktuell samarbetspartner i Sverige eller utlandet.

• Inväntar medlemsansökan med försäkringsbekräftelse från dig samt rekommendation från din församling/organisation.

• Ger dig klartecken när alla uppgifter är inne.

• Ger dig då också den detaljinformation vi har, varefter du själv kan kontakta aktuell samarbetspartner, få klartecken även därifrån och påbörja dina reseförberedelser.

Din församling/organisation gör

• Skriver en rekommendation (ifyllnadsbar pdf-fil) och skickar den direkt till oss på info@ready4more.se i samband med din intresseanmälan.

• Står bakom dig i din volontärinsats och sänder ut dig på uppdraget.

• Tar som sändande församling/organisation ansvar för att hjälpa dig i din förberedelse för resan, ge dig nödvändig uppbackning och hjälp under volontärtiden samt delta i  ditt efterarbete när du har kommit hem.

• Tecknar som församling/samfund eller organisation en heltäckande försäkring för din volontärresa.

Vår samverkansspartner gör

• Ansvarar för den fortsatta kontakten med dig.

• Avgör tidpunkt för och upplägg av aktuell insats.

• Arrangerar vid behov formaliserad inbjudan enligt det aktuella landets gällande inreseregler.

• Tar på lämpligt sätt emot dig vid ankomsten till flygplatsen.

• Arrangerar på lämpligt sätt mat och logi.

• Lägger upp programmet för din tid på platsen.

• Tar handledaransvar för din volontärinsats.

När du åker ut

• Du har själv direkt, personlig kontakt med den församling/organisation du ska åka till, information som vi tillhandahåller.

• Du står själv för alla kostnader, kanske med stöd från din församling/organisation om det är möjligt.

• Du ansvarar själv helt och hållet för reseplaneringen.

• Du köper själv dina biljetter och genomför resan på eget initiativ.

• Om du önskar hjälp med planering och bokning av din resa föreslår vi att du vänder dig till vår samverkande researrangör Tranås Resebyrå, som har stor vana av denna typ av researrangemang för enskilda och grupper och som  kan designa resan efter just dina behov och önskemål. Hänvisa till Ready4More vid kontakt.

Tänk på att alltid ha

• Pass med giltighetstid till minst sex månader efter hemkomsten.

• Visum där så behövs.

• Fullgod covidvaccination samt annan vaccination där sådan rekommenderas.

Svensklistan från UD ifylld.

Anmäl intresse

Här anmäler du ditt intresse av att åka ut och göra en insats genom förmedling av Ready4More. Läs igenom dokumentet Registrering av personuppgifter hos Ready4More innan du fyller i formuläret.