Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Ready4More. Om du fortfarande undrar över något efter att ha sökt svar här och klickat runt hemsidan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@ready4more.se.

När betraktas man som "senior" hos Ready4More?

Vi definierar begreppet ”senior” framför allt utifrån erfarenhet och kompetens och har därför avstått från att använda ålder som begreppsbestämning.

Du kanske befinner dig mitt i livet och vill göra en tids uppehåll i din yrkesverksamhet för att göra en volontärinsats någonstans i världen, eller har en lucka mellan två jobb och vill utnyttja tiden för en missionsinsats.

Du kanske har avslutat din yrkesverksamma tid och känner att du som pensionär fortfarande har kraft och engagemang att göra en kortare eller lite längre insats för Guds rike någonstans i världen.

Vem vänder sig Ready4More till?

Ready4More vänder sig till dig med tid och omständigheter som gör det möjligt för dig att åka ut som volontär i kristen mission under en period på några veckor eller månader. Detaljerad beskrivning av förutsättningarna hittar du här.

Det kan vara mitt i livet när du har ett glapp mellan jobb eller vill göra ett tillfälligt uppehåll i ditt yrkesliv.

Det kan vara under några lediga sommarveckor som ett alternativ till traditionell semester.

Det kan vara senare i livet när du vill förverkliga en dröm du bär på eller känner att du som pensionär vill vidare.

Helt enkelt när du utifrån din livssituation har tillfälle och möjligheter att göra en praktisk missionsinsats i världen.

Du har kompetensen, erfarenheten och engagemanget. Ready4More har volontärförslagen och kontakterna.

Kan vi åka flera tillsammans?

Ja, i många av de behov vi presenterar önskar vår samverkanspartner hjälp av flera personer. I de fallen är det både möjligt och lämpligt att anmäla intresse tillsammans, och att åka tillsammans. Det kan vara allt från två personer upp till ett team med ett flertal deltagare, vilket då framgår av behovsbeskrivningen.

Under hur lång eller kort tid kan jag vara ute?

Alla behov som presenteras på Ready4More har olika insatslängd. De flesta är korta på en eller ett par veckor. Det finns också insatser som varar längre, upp till sex månader eller mer. I vissa fall är tidpunkt och längd klart angivna, i andra fall kommer volontären och ansvarig organisation överens om detaljerna tillsammans. Vad som gäller är tydligt beskrivet vid varje behov under rubriken Aktuell tidsperiod.

Hur söker jag den yrkeskategori jag är intresserad av?

Det finns flera sätt att söka just den yrkeskategori du är intresserad av.

Du kan genom att scrolla igenom alla aktuella behov se vilka kategorier som just nu finns representerade på behovstorget.

Det snabbaste och enklaste för att direkt se alla kategorier som just nu finns representerade på sajten är att klicka här. Listan ligger klickbar i högermeny vid rubriken Alla aktuella behov och kategorier.

Det är också så att många av de behov som finns tillgängliga ligger beskrivna på respektive organisations hemsida och inte syns här på Ready4More-sajten. Därför kan det vara mycket framgångsrikt att klicka vidare till respektive organisation för att få en fullständig bild och för att söka alternativ för just din kompetens. Exempel på detta är Mercy Ships, MAF, Operation Mercy, Logos Hope och OM som erbjuder ett stort antal volontäralternativ i en mängd olika yrkeskategorier.

Vad ska jag göra för att ta del av volontärförmedling genom Ready4More?

Alternativ 1

Om du är intresserad av ett behov där samverkande svensk församling/organisation själv tar ansvar för volontärprocessen går det till så här:

  1. Du klickar helt enkelt vidare direkt till församlingen/organisationen för att gå vidare. Aktuell länk finns i samtliga behovsbeskrivningar av detta slag.
  2. På den hemsida då du blir länkad till framgår vad du ska göra för att få information, kontakt och hjälp med fortsatt volontärprocess.

Vid alternativ 1 behöver du alltså inte anmäla intresse till Ready4More, inte skicka in rekommendation till oss och inte heller bli medlem i föreningen Ready4More.

 

Alternativ 2

Om du är intresserad av ett behov där Ready4More samordnar volontärprocessen går det till så här:

  1. Börja med att fylla i formuläret Anmäl intresse här på hemsidan. Vi bekräftar med ett mail att vi har tagit emot din intresseanmälan.
  2. Be därefter den församling/organisation du tillhör att fylla i formuläret Rekommendation och skicka in det till oss.
  3. Bli sedan medlem i föreningen Ready4More genom att fylla i formuläret Medlemsansökan här på hemsidan och betala in medlemsavgiften. Vi bekräftar med ett mail när du har gjort det.

När alla papper är klara och du har fått klartecken från oss att du kan åka ut ger vi dig alla uppgifter du behöver om volontärinsatsen och den ansvariga organisationen/församlingen. Därefter sköter du själv alla fortsatta kontakter med  ansvariga på den aktuella platsen.

 

 

När ska jag bli medlem i föreningen Ready4More?

Medlemskap i föreningen Ready4More är nödvändigt i de fall du ska ta del av volontärförmedling direkt genom oss. Du fyller då i ansökan om medlemskap i samband med att du fyller i intresseanmälan att åka ut. Utförlig information och formulär för medlemsansökan finns under rubriken Bli medlem.

Däremot behövs inte medlemskap i föreningen Ready4More i de fall vår svenska samverkansorganisation tar fullt ansvar för volontärprocessen, eftersom du då länkar dig vidare direkt till den för fortsättningen, helt utan vår inblandning.

Vilket av dessa två fall som gäller framgår alltid av behovsbeskrivningarna. Kolla just det behov du är intresserad så vet du hur du ska göra.

Du är naturligtvis också välkommen att bli medlem i föreningen för att du helt enkelt tycker att Ready4More är en bra satsning som du vill stödja. Klicka här för utförlig information om att vara medlem även om du inte alls tänker åka ut som volontär.

 

Vilka kostnader kommer jag att ha?

Det varierar från fall till fall, beroende på volontärinsatsens längd, var i världen den äger rum och vilka prisnivåer som gäller. Du behöver göra en specifik budget för just din volontärinsats, där du tar med kostnader för resa, försäkring, mat, logi och annat smått och gott. Du står själv för alla kostnader. Kanske kan du få hjälp från din sändande församling/organisation, så det kan vara värt att fråga.

Ansvarar jag själv för allt praktiskt runt volontärinsatsen?

Ja. Ready4More förmedlar kontakten, du tar själv fullt ansvar för planering, biljettköp och genomförande av resan. Vi ger dig all information du behöver för fortsatt volontärprocess, därefter har du direkt, personlig kontakt med den församling/organisation du ska åka till. De ger dig alla förutsättningar för resan och volontärinsatsen och du kommer överens om alla detaljer med dem.

Du står själv för alla kostnader också på plats, men ansvariga kommer att hjälpa dig när du kommer fram med allt praktiskt som mat, logi, lokala transporter och volontärhandledning. Du kan läsa mer här under rubriken ”Vår samverkanspartner gör”.

Om du önskar hjälp med planering och bokning av din resa föreslår vi att du vänder dig till vår samverkande researrangör Tranås Resebyrå, som har stor vana av denna typ av researrangemang för enskilda och grupper och som  kan designa resan efter just dina behov och önskemål. Hänvisa till Ready4More vid kontakt.

Om du åker ut genom någon av våra samverkande organisationer får du all information och hjälp du behöver direkt från dem när ni tillsammans planerar volontärresan.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du behöver kunna kommunicera på engelska, som för det mesta går att använda runt om i världen. Om du själv inte behärskar engelska är det viktigt att du gör volontärresan tillsammans med någon som är språkkunnig.

Vad är Svensklistan?

Svensklistan är Utrikesdepartementets tjänst för möjlighet att få kontakt med svenskar under utlandsresa. Där lämnar man uppgifter om var man befinner sig och hur man kan kontaktas under sin utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta resenären om en konsulär krissituation skulle inträffa. Informationen sparas under den tidsperiod man själv anger, dock max ett år, och kan avanmälas när som helst.

Ready4More lyfter hela tiden fram Utrikesdepartementets information som väsentlig och viktig att följa vid alla utlandsresor. Vi rekommenderar därför svenska volontärer som reser utomlands att inför avresan alltid skriva upp sig på Svensklistan, läsa aktuell reseinformation på Sweden Abroad, samt ladda ner appen UD Resklar.

Vad behöver jag för reseförsäkring?

Det är viktigt och nödvändigt att du har en heltäckande reseförsäkring som är anpassad också för volontärarbete. Vanlig reseförsäkring ger inte tillräckligt skydd. När du åker ut på en volontärresa genom förmedling av Ready4More har du alltid en sändande församling eller organisation bakom dig. Med största sannolikhet har ditt samfund eller din organisation ett bra alternativ på tjänstereseförsäkring att teckna för dig. Kontakta samfundets/organisationens centrala kontor och be om hjälp med bästa möjliga försäkringsskydd.

Vad innebär ”sändande församling/organisation”?

Det är viktigt att den församling eller organisation du tillhör känner till dina planer, intresserar sig för dig under din volontärtid, ger dig rekommendation och på olika sätt står bakom dig i din volontärinsats. Du har då någon att vända dig till om det skulle behövas och någon att dela med dig av dina erfarenheter till när du kommer tillbaka hem. Och din församling/organisation har glädjen av att få del i dina erfarenheter och de nya kontakter du skapar.

Din sändande församling/organisation tar alltså ansvar för att hjälpa dig i din förberedelse för resan, ge dig nödvändig uppbackning och hjälp under volontärtiden samt delta i  ditt efterarbete när du har kommit hem.

Dessutom är det just genom din församling/organisation som du kan få en reseförsäkring tecknad.

Vem presenterar behov på Ready4More?

Ready4More samverkar med svenska församlingar, samfund och organisationer som vill lägga upp behov av volontärinsatser runt om i världen. I de fall samverkande organisation har internationell bas förutsätts den ha kontor i Sverige.

Ready4More samverkar också direkt med nationella församlingar/organisationer i andra länder. De förutsätts då ha samarbete och etablerad relation med samfund, församling eller organisation i Sverige. Samverkande utländsk/nationell organisation ska också vara förankrad i lokal nationell församling och ha goda inhemska rekommendationer.

För förteckning över aktuella samverkanspartners, klicka här.

För utförligare in formation, se policydokumentet Kriterier för samverkan.

 

Förmedlar Ready4More volontärkontakter också för ungdomar?

Vi vänder oss till seniorer, vilket innebär att vi förutsätter att den som åker ut genom vår förmedling har yrkeskompetens och livserfarenhet. Andra organisationer vänder sig specifikt till ungdomar och erbjuder program anpassade för just dem.

Hur kan jag stödja Ready4More?

Om du tycker att Ready4More är en bra idé som du vill stödja, utan att nödvändigtvis själv åka ut som volontär, finns det flera olika sätt:
• Förbön
• Information
• Intressemedlemskap
• Ekonomiskt stöd

Klicka här för utförlig information och detaljer. Tack för ditt intresse och stöd för Ready4More!