Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om Ready4More. Om du fortfarande undrar över något efter att ha sökt svar här och klickat runt hemsidan är du alltid välkommen att höra av dig till oss på info@ready4more.se.

För vem är Ready4More en användbar sajt?

Ready4More vänder sig alla med tid och omständigheter som gör det möjligt att åka ut som volontär i praktisk kristen mission under en period på några veckor eller månader.

Det kan vara när du som ung eller mitt i livet  vill göra ett uppehåll i studier eller yrkesarbete

Det kan vara när du har ett glapp mellan jobb eller söker en ny inriktning i ditt yrkesliv.

Det kan vara under några lediga sommarveckor som ett alternativ till vanligt sommarlov och traditionell semester.

Det kan vara senare i livet när du vill förverkliga en dröm du bär på eller känner att du vill ta ett steg vidare.

Helt enkelt när du utifrån din livssituation har tillfälle och möjligheter att göra en praktisk missionsinsats i världen.

Du har kompetensen, erfarenheten och engagemanget. Ready4More har volontärförslagen och kontakterna.

Vem vänder sig Ready4More till?

Vi vänder oss till alla oavsett ålder som söker alternativ för en tids praktisk mission utomlands som volontär.

Du kanske är ung och studerar eller befinner dig mitt i livet och vill göra en tids uppehåll i dina studier eller din yrkesverksamhet för att göra en volontärinsats någonstans i världen. Du kanske har en lucka i studierna eller mellan två jobb och vill utnyttja tiden på ett meningsfullt sätt.

Du kanske har avslutat din yrkesverksamma tid och känner att du fortfarande har kraft och engagemang att göra en kortare eller lite längre insats för Guds rike någonstans i världen.

Vi länkar helt enkelt till alternativen och våra samverkanspartner avgör vilken matchning som passar just dig bäst.

Vem presenterar behov på Ready4More?

Ready4More samverkar med svenska församlingar, samfund och organisationer som vill lägga upp behov av volontärinsatser runt om i världen. I de fall samverkande organisation har internationell bas förutsätts den ha kontor i Sverige.

För förteckning över aktuella samverkanspartners, klicka här.

För utförligare in formation, se policydokumentet Kriterier för samverkan.

 

Kan vi åka flera tillsammans?

Ja, i många av de behov vi presenterar önskar vår samverkanspartner hjälp av flera personer. I de fallen är det både möjligt och lämpligt att anmäla intresse tillsammans, och att åka tillsammans. Det kan vara allt från två personer upp till ett team med ett flertal deltagare, vilket ibland också framgår av behovsbeskrivningen.

Under hur lång eller kort tid kan jag vara ute?

Alla behov som presenteras på Ready4More har olika insatslängd. De flesta är korta på en eller ett par veckor. Det finns också insatser som varar längre, upp till sex månader eller mer. I vissa fall är tidpunkt och längd klart angivna, i andra fall kommer volontären och ansvarig organisation överens om detaljerna tillsammans. Vad som gäller är beskrivet vid varje behov under rubriken Aktuell tidsperiod.

Hur söker jag den yrkeskategori jag är intresserad av?

Det finns flera sätt att söka just den yrkeskategori du är intresserad av.

Du kan genom att scrolla igenom alla aktuella behov se vilka kategorier som just nu finns representerade på behovstorget.

Det snabbaste och enklaste för att direkt se alla kategorier som just nu finns representerade på sajten är att klicka här. Listan ligger klickbar i högermeny vid rubriken Alla aktuella behov och kategorier.

Det är också så att många av de behov som finns tillgängliga ligger beskrivna på respektive organisations hemsida och inte syns här på Ready4More-sajten. Därför kan det vara mycket framgångsrikt att klicka vidare till respektive organisation för att få en fullständig bild och för att söka alternativ för just din kompetens. Exempel på detta är Mercy Ships, MAF, Operation Mercy, Logos Hope och OM som erbjuder ett stort antal volontäralternativ i en mängd olika yrkeskategorier.

Vad ska jag göra för att ta del av volontärförmedling via sajten Ready4More?

Du klickar helt enkelt vidare direkt till församlingen/organisationen för att gå vidare. Aktuell länk finns i samtliga behovsbeskrivningar. På den hemsida då du blir länkad till framgår vad du ska göra för att få information, kontakt och hjälp med fortsatt volontärprocess.

I vissa fall går du vidare till församlingen/organisaationen via en mailadress, som då finns angiven i behovsbeskrivningen.

Vilka kostnader kommer jag att ha?

Kostnaderna varierar från fall till fall, beroende på volontärinsatsens längd, var i världen den äger rum och vilka prisnivåer som gäller. Den ansvariga organisationen har nödvändiga uppgifter. Du står själv för alla kostnader. Kanske kan du få hjälp från din sändande församling/organisation, så det kan vara värt att fråga.

Vem ansvarar för allt praktiskt runt volontärinsatsen?

Den organisation du reser med ansvarar för volontärinsatsen och ger dig all information och hjälp du behöver.

Om du skulle behöva hjälp med planering och bokning av själva resan föreslår vi att du vänder dig till vår samverkande researrangör Tranås Resebyrå, som har stor vana av denna typ av researrangemang för enskilda och grupper och som  kan designa resan efter just dina behov och önskemål. Hänvisa till Ready4More vid kontakt.

 

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Du behöver kunna kommunicera på engelska, som för det mesta går att använda runt om i världen. Om du själv inte behärskar engelska är det viktigt att du gör volontärresan tillsammans med någon som är språkkunnig.

Vad är Svensklistan?

Svensklistan är Utrikesdepartementets tjänst för möjlighet att få kontakt med svenskar under utlandsresa. Där lämnar man uppgifter om var man befinner sig och hur man kan kontaktas under sin utlandsvistelse. Uppgifterna kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta resenären om en konsulär krissituation skulle inträffa. Informationen sparas under den tidsperiod man själv anger, dock max ett år, och kan avanmälas när som helst.

Ready4More lyfter hela tiden fram Utrikesdepartementets information som väsentlig och viktig att följa vid alla utlandsresor. Vi rekommenderar därför svenska volontärer som reser utomlands att inför avresan alltid skriva upp sig på Svensklistan, läsa aktuell reseinformation på Sweden Abroad, samt ladda ner appen UD Resklar.

Vad behöver jag för reseförsäkring?

Det är viktigt och nödvändigt att du har en heltäckande reseförsäkring som är anpassad också för volontärarbete. Vanlig reseförsäkring ger inte tillräckligt skydd. Den organisation du reser ut med har troligtvis bra förslag på försäkringslösningar. Med stor sannolikhet har också ditt samfund eller din organisation ett bra alternativ på tjänstereseförsäkring att teckna för dig. Kontakta samfundets/organisationens centrala kontor och be om hjälp med bästa möjliga försäkringsskydd.

Vad innebär ”sändande församling/organisation”?

Det är viktigt att den församling eller organisation du tillhör känner till dina planer, intresserar sig för dig under din volontärtid, ger dig rekommendation och på olika sätt står bakom dig i din volontärinsats. Du har då någon att vända dig till om det skulle behövas och någon att dela med dig av dina erfarenheter till när du kommer tillbaka hem. Och din församling/organisation har glädjen av att få del i dina erfarenheter och de nya kontakter du skapar.

Dessutom är det just genom din sändande församling/organisationsom du kan få en reseförsäkring tecknad.

Hur kan jag stödja Ready4More?

Om du tycker att Ready4More är en bra idé som du vill stödja, utan att nödvändigtvis själv åka ut som volontär, finns det flera olika sätt:
• Förbön
• Information
• Intressemedlemskap
• Ekonomiskt stöd

Klicka här för utförlig information och detaljer. Tack för ditt intresse och stöd för Ready4More!

Hur blir jag medlem i föreningen Ready4More?

Du är varmt  välkommen att bli medlem i föreningen för att du helt enkelt tycker att Ready4More är en bra satsning som du vill stödja. Klicka här för mer information och medlemsanmälan.