Om Ready4More

 
Har du mitt i livet frilagd tid och vill använda din kompetens och yrkeskunskap på ett meningsfullt sätt för Gud?
Ready4More ger dig möjlighet att arbeta praktiskt för Guds rike i den omfattning du själv avgör vid den tidpunkt du själv finner lämplig.

 

Är du senior med kraft och energi att göra en praktisk insats i mission någonstans i världen?
Ready4More öppnar dörrar till organisationer, församlingar och platser där kanske just du kan vara med och göra skillnad.

 

Undrar du var och hur det skulle kunna bli verklighet?
Ready4More presenterar aktuella behov i olika länder och sammanför personer med organisationer och församlingar som verkar just där det finns stora behov.
 
 

Ready4More är

 • en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete för seniorer.
 • ett resurstorg för ideella missionsinsatser runt om i världen.
 • en volontärförmedling för att koordinera behov i omvärlden med personliga resurser i Sverige.

 

Ready4More

 • presenterar information om aktuella, konkreta behov i olika länder.
 • samverkar med samfund, församlingar och organisationer i Sverige.
 • har den information som behövs för kontakt med aktuell svensk församling/organisation inför att åka ut.

 

Ready4More

 • ser mission som presentation av evangelium över hela världen i handling och ord enligt Jesu uppdrag.
 • bygger allt samarbete nationellt och internationellt på ömsesidigt förtroende mellan likvärdiga partner i Guds rike.
 • delar Lausannedeklarationens syn på global mission som visionen om evangelium till alla människor och strävan efter Guds rikes inflytande i varje del av samhället.

 

Utveckling av Ready4More

 • Ready4More har som idé att presentera volontärinsatser från hela världen. Vi tänker globalt.
 • Vi presenterar behov från olika delar av världen allt eftersom de kommer in till oss från våra samverkanspartner.
 • Vi vill växa och utvecklas i lugn och balanserad takt. Därför utvecklar vi presentationen av volontärbehov steg för steg i takt med att vårt nätverk med samverkanspartners växer.
 • Information till församlingar och organisationer som vill presentera behov på sajten Ready4More finns här och här.

 

Åka tillsammans

Kanske vill du åka ut i en volontärinsats tillsammans med någon eller några andra. Det går ofta alldeles utmärkt, och vi rekommenderar det som ett stimulerande sätt att  förmera upplevelsen, förstärka insatsen och förstora gemenskapen.

 

Resor

Ready4More förmedlar också kontakt till samverkande organisationer och researrangörer som anordnar resor för församlingar, grupper och enskilda till olika resmål. Syftet med resorna är att etablera och stärka kontakten mellan församlingar och trossyskon i Sverige och andra länder och att ge tillfälle att på olika sätt se och delta i pågående arbete runt om i världen. Läs mer här.

 

Missionsinspiration

Ready4More informerar också om kortare missionskurser runt om i Sverige av karaktären inspiration, fortbildning och fördjupning. Syftet är att stärka missionsintresset i församlingarna och öka förståelsen av sund mission. Läs mer här.