Om Ready4More

 
Är du senior med kraft och energi att göra en praktisk insats i mission någonstans i världen?
Ready4More öppnar dörrar till församlingar och platser där kanske just du kan vara med och göra skillnad.
 
Har du mitt i livet frilagd tid och vill använda din kompetens och yrkeskunskap på ett meningsfullt sätt för Gud?
Ready4More ger dig möjlighet att arbeta praktiskt för Guds rike i den omfattning du själv avgör.
 
Undrar du var och hur det skulle kunna bli verklighet?
Ready4More presenterar aktuella behov i olika länder och sammanför personer med församlingar och platser där behov just nu finns.
 
 

Ready4More är

 • en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete för seniorer.
 • ett resurstorg för ideella missionsinsatser runt om i världen.
 • en mötesplats för att koordinera behov i omvärlden med personliga resurser i Sverige.

 

Ready4More

vill göra det möjligt för enskilda och församlingar i Sverige att möta enskilda och församlingar i andra länder för att

 • etablera och utveckla kontakt med varandra.
 • ömsesidigt berika, stärka och lära av varandra.
 • på olika sätt gemensamt föra Guds rike framåt.

 

Ready4More

 • presenterar information om aktuella, konkreta behov i olika länder.
 • samverkar med samfund, församlingar och organisationer i Sverige och direkt med nationella kyrkor och organisationer i olika länder.
 • har den information som behövs för kontakt med aktuell svensk eller utländsk församling/organisation inför utresan.

 

Ready4More

 • ser mission som presentation av evangelium över hela världen i handling och ord enligt Jesu uppdrag.
 • bygger allt samarbete nationellt och internationellt på ömsesidigt förtroende mellan likvärdiga partner i Guds rike.
 • delar Lausannedeklarationens syn på global mission som visionen om evangelium till alla människor och strävan efter Guds rikes inflytande i varje del av samhället.

 

Utveckling av Ready4More

 • Ready4More har som idé att presentera volontärinsatser från hela världen. Vi tänker globalt.
 • Vi presenterar behov från olika delar av världen allt eftersom de kommer in till oss från våra samverkanspartner.
 • Vi vill växa och utvecklas i lugn och balanserad takt. Därför utvecklar vi presentationen av volontärbehov steg för steg i takt med att vårt nätverk med samverkanspartners växer.

 

Så går det till

 • Information om förutsättningarna för att få del av volontärförmedling genom Ready4More och hur det hela går till finns här.
 • Information för de svenska församlingar och organisationer som önskar presentera behov från sina internationella arbeten på sajten Ready4More finns här.
 • Kriterier för församlingar och organisationer att få presentera behov på sajten Ready4More finns här.

 

Åka tillsammans

Kanske vill du åka ut i en volontärinsats tillsammans med någon eller några andra. Det går naturligtvis alldeles utmärkt, och vi rekommenderar det som ett stimulerande sätt att  förmera upplevelsen, förstärka insatsen och förstora gemenskapen.

 

Resor

Ready4More förmedlar också kontakt till samverkande organisationer och researrangörer som anordnar resor för församlingar, grupper och enskilda till olika resmål. Syftet med resorna är att etablera och stärka kontakten mellan församlingar och trossyskon i Sverige och andra länder och att ge tillfälle att på olika sätt se och delta i pågående arbete runt om i världen. Läs mer här.

 

Missionsinspiration

Ready4More informerar också om kortare missionskurser runt om i Sverige av karaktären inspiration, fortbildning och fördjupning. Syftet är att stärka missionsintresset i församlingarna och öka förståelsen av sund mission. Läs mer här.