Sociala och humanitära insatser

Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer i olika delar av världen. Övrig information: Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i flera länder på tre kontinenter....

Humanitära och sociala insatser i Sydamerika

Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera olika slag för människor i Sydamerika. Övrig information: Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor genom biståndsarbete och fattigdomsbekämpning i framför allt...