Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera olika slag för människor i Sydamerika.

Övrig information: Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor genom biståndsarbete och fattigdomsbekämpning i framför allt Colombia och Brasilien.  Förutom volontärarbete finns  också möjlighet att följa med på organisationens resor till Colombia och se verksamheten. Gå direkt till Ankarstiftelsens hemsida för utförlig information.

Anmäla intresse: Ankarstiftelsen har egna rutiner för förmedling av volontärer. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar stiftelsens kontor för att anmäla ditt intresse.