Rekommendationer

Här kan du läsa rekommendationer om Ready4More.

 

"Monica

"Monica

"Norrtälje,

 

Jag blir inspirerad av de nya möjligheter som skapas genom Ready4More. Nu kan seniorer dela tid, kraft och erfarenheter med människor i andra länder.

Ready4More förmedlar värdefulla kontakter så att den som vill göra en insats får den hjälp som behövs. Upplägget är genomtänkt och lätt att använda.

Genom Ready4More kan vi seniorer bredda vårt engagemang och bli till välsignelse för andra, samtidigt som vi själva får uppleva glädjen att dela vår kunskap och våra möjligheter!

"Bertil

"Bertil

"Jönköping,

 

Ready4More är ett mycket gott initiativ. Det svarar mot ett behov från den världsvida kyrkan och många som fortfarande har mycket att ge och som gärna vill fortsätta att tjäna när de avslutat sin yrkeskarriär.

 

"Christer

"Christer

"Jönköping,

 

Ready4More slog direkt an i mitt hjärta. Vilken bra idé när det gäller att göra insatser, att engagera seniorer och att ge support till församlingars längtan och behov.

En win-win-win-situation: • Ett behov ute i världen kan fyllas på ett snabbt och smidigt sätt • En senior med tid och kraft får ett intressant och meningsfullt uppdrag • En svensk församling breddar sin rekryteringsbas för missionsarbete.

Ytterligare en vinst är det ekumeniska perspektivet. Ready4More är förankrat hos flera samfund, vilket ger stabilitet, legitimitet och gemensamma resurser.

"Magdalena

"Magdalena

"Sävsjö,

 

För dig som funderar på om mission är något för dig är Ready4More en utmärkt möjlighet att hitta en väg in. Att se många olika behov samlade på samma plats skapar förhoppningsvis ännu mer längtan att få komma ut och göra skillnad. Här kan du riktigt förstå att du behövs för Guds rike, med dina livserfarenheter.

Med hjälp av Ready4More kan du på ett enkelt sätt hitta det som passar just dig. Här ryms praktisk hjälp på många olika sätt, hjälp till utsatta grupper, utbyten mellan församlingar, stöd till ledare, att dela tron med andra och mycket mer. Äventyr, nya erfarenheter och välsignelser väntar när vi blir till välsignelse för andra.

"Göran

"Göran

"Örebro,

 

Begreppet ”halvtid” kan betyda olika saker – sidbyte eller pausvila. Eller ”mitt i livet”, en term som jag i en kurs för seniorer lärde mig är tillämpbar oavsett ålder. Nya upplevelser väntar.

Genom  Ready4More erbjuds du möjligheter att förvalta de erfarenheter du har samlat på dig till glädje för andra och göra nya erfarenheter till glädje för dig själv. Det kan handla om erfarenhetsutbyte mitt i samhället eller mitt i världen, där kulturer och generationer möts.

Ready4More vill ge mersmak.

"Martin

"Martin

"Jönköping,

 

Tänk att hela livet, med alla dess olika faser, är indragna i Jesu kallelse – kom och följ mig! Aldrig tidigare i historien har så många människor levt så länge med möjligheten att följa Jesus ut i världen efter ett yrkesverksamt liv. Världen behöver flera seniorer som delar sina hjärtan och erfarenheter över nations- och kulturgränser.

Här blir Ready4More en mycket värdefull ekumenisk resurs genom att koppla olika behov och möjligheter med människor som är redo att gå.

"Agne

"Agne

"Uppsala,

 

Ready4More är en utomordentlig utmaning för oss som är seniorer och vill tjäna Herren efter den yrkesverksamma period vi har lämnat bakom oss. Jag har själv arbetat som seniormissionär i Etiopien och har sett hur sjukvårdsbehoven är oerhört stora, liksom sociala behov, underhåll och reparationer av byggnader, hjälp i yrkesskolor och inte minst  vikten av vara med att höja kvinnans ställning i samhället.

Det är oerhört berikande att få vistas i miljöer där kyrkor växer, ibland explosionsartat, och dessutom få vara med och bidra med det man kan. Inte i konkurrens med inhemsk arbetskraft utan tillsammans med trossyskon och på grund av faktiska behov.

"Stojan

"Stojan

"Kungsängen,

 

Den internationella aspekten av Guds familj är en unik möjlighet för personer från olika folk att hjälpa och berika varandra. Guds kärlek är den viktigaste drivkraften, och den känner inga åldersgränser när den uttrycker sig.

Unga och äldre kan tillsammans förändra situationer och föra Guds liv till människor som behöver hjälp och stöd. Vår värld är mer än någonsin i behov av personer som är ”Ready4More”.

Ready4more är både utmanande och motiverande. Var en del av Guds stora kärleksverk i vår behövande värld!