Ingå i besättningen på fartyget Logos Hope

Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning av personer med yrkeskompetens inom sjöfart, sjukvård och praktiska hantverk av olika slag. Information: Gå ombord på Logos Hope och res mellan olika hamnar världen över för att förmedla...

Mercy Ships söker volontärer av många slag

Mercy Ships söker kontinuerligt många typer av yrkeskunniga volontärer till sina civila sjukhusfartyg i Afrika. Övrig information: Mercy Ships International äger och driver sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram i Afrika. Läs om det senast sjösatta fartyget...

Sociala och humanitära insatser

Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer i olika delar av världen. Övrig information: Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i flera länder på tre kontinenter....

Operation Mercy söker yrkesutbildade biståndsarbetare

Operation Mercy söker yrkesutbildade volontärer till biståndsarbete av olika slag och inom områden, till exempel hälsovård, IT, kommunikation, undervisning och katastrofinsatser. Övrig information: Operation Mercy arbetar bland fattiga och marginaliserade människor i...

Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen. Övrig information: Skandinaviska Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som...