Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen.

Övrig information: Skandinaviska Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster eller sjukhustekniker. Gå direkt till Skandinaviska Läkarbankens hemsida för utförlig information.

Anmäla intresse: Skandinaviska Läkarbanken har utvecklade rutiner för ansökan och uttagning till aktuella uppdrag. Därför ansvarar Skandinaviska Läkarbanken själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Skandinaviska Läkarbanken, Åka ut som volontär, för att anmäla ditt intresse.