Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd till gravida kvinnor. Land: Rumänien Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien. Aktuellt behov: Hjälp till romska kvinnor genom hembesök, utbildning och träning, stöd under och efter...

Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen. Övrig information: Skandinaviska Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som...