Bli medlem

Medlem i föreningen Ready4More

• Du är naturligtvis välkommen att bli medlem i föreningen Ready4More utan att åka ut som volontär, helt enkelt för att du är intresserad av satsningen, tycker att Ready4More är en bra idé och vill stödja vårt arbete att inspirera människor till praktisk mission.
• Du skickar oss bara ett mail om att du vill bli medlem till info@ready4more.se med namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt ett godkännande av att du låter oss spara dessa uppgifter i vårt register så länge du är medlem, i enlighet med dataskyddslagen GDPR.
• Du bekräftar din anmälan om medlemskap genom att betala in årsavgiften 100:- till Ready4More. Använd gärna QR-koden härintill till Swish 123 410 92 94, eller Bankgiro 153-9113. Ange ditt namn som meddelande.
• Därefter betalas årsavgiften årligen senast den 31/12 för det kommande året. Därmed förlängs ditt medlemskap med ett år. Om du väljer att inte betala avgiften upphör ditt medlemskap automatiskt.
• Du kan naturligtvis när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att skicka oss ett meddelande på info@ready4more.se.
• Ditt medlemskap innebär inga förpliktelser eller åtaganden. Den information vi skickar ut till föreningens medlemmar  får du naturligtvis, och du kommer självklart också att bli inbjuden till föreningens årsmöte i början av varje år.
• Mer information om hur du kan stödja Ready4More på olika sätt, hittar du här.
• Våra olika policy- och styrdokument hittar du här.

Om du önskar åka ut på volontäruppdrag

• Om det volontäruppdrag du är intresserad av förmedlas av någon av våra samverkande organisationer ansöker du direkt hos organisationen, vilket klart framgår i respektive behovsbeskrivning. Då behöver du inte vara medlen i föreningen Ready4More.
• Om det volontäruppdrag du är intresserad av förmedlas genom Ready4More ansöker du  hos oss, vilket också klart framgår av respektive behovsbeskrivning. Då är det nödvändigt att du blir medlem i föreningen Ready4More för att processen ska kunna genomföras, vilket du gör i nedanstående formulär ”Medlemsansökan vid förmedling…”. Läs då först igenom informationen Om Ready4More, vårt policydokument Mission Statement och våra Stadgar så att du tydligt vet vad föreningen står för och vill uppnå. Läs också igenom informationen Registrering av personuppgifter hos Ready4More innan du fyller i formuläret, vilket du gör samtidigt som du också fyller i intresseanmälan att åka ut.

Medlemsanmälan vid förmedling till volontärarbete
direkt genom Ready4More

Här anmäler du medlemskap i den ideella föreningen Ready4More om du önskar åka ut som volontär genom vår direkta förmedling. Läs igenom dokumentet Registrering av personuppgifter hos Ready4More innan du fyller i formuläret.