Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Se ytterligare 100-tals behov genom att också klicka vidare in på missionsorganisationernas egna beskrivningar av aktuella volontärmöjligheter via de inlagda länkarna.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartner, församlingar och organisationer i Sverige, som Ready4More samverkar med. Du klickar direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

Alla behov

Equmeniakyrkan erbjuder möjligheter att åka ut som missionsvolontär

Equmeniakyrkan erbjuder möjligheter att åka ut som missionsvolontär

Equmeniakyrkan vill sända ut människor som längtar ut i världen, möta människor och göra en insats för andra, växa i sitt engagemang för internationella frågor och mission och utforska sin kallelse till missionär.

Allmän information: Missionsvolontärsprogrammet finns till för den som har tidigare erfarenhet av längre utlandsvistelse, är självgående och vill fortsätta att utforska, pröva eller fördjupa Guds kallelse till mission.
Exempel på aktuella behov: Det finns flera olika möjligheter för insatser. Aktuella exempel är församlingsutveckling i Spanien; pedagoger och lärare, administration på nödhjälpsorganisation i Kongo Brazzaville; läkare eller sjuksköterska inom sjukvård i Kongo och Egypten.
Aktuell tidsperiod: Tidsperioden kan vara mellan tre månader och två år.
Övrig information: Programmet är öppet för alla åldrar och antagning sker året runt. Vistelsen finansieras av missionsvolontären.

Anmäla intresse: Equmeniakyrkan har egna rutiner för volontäransökan och ansvarar själva för hela missionsvolontärsprocessen. Gå till www.equmeniakyrkan.se/mvp för direkt kontakt, mer information och anmälan av intresse.

OM erbjuder möjligheter för seniora volontärer inom en mängd yrkesområden

OM erbjuder möjligheter för seniora volontärer inom en mängd yrkesområden

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen.

Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till insatser som volontär i breda sektorer av praktiskt mission. Genom satsningen GO: Professional erbjuder organisationen alternativ för seniorer att använda sina kompetenser inom en mängd olika yrkesområden, till exempel sjukvård, utbildning, hantverk, församlingsutveckling, ekonomi, ingenjörskonst och IT.   Volontärinsatsernas längd varierar från kortare perioder till ett eller flera år.

Anmäla intresse: OM har tydliga, utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Gå till GO: Professional på OM Sveriges hemsida för mer information och intresseanmälan.

Fairhaven söker volontärer som ger stöd i utbildning av barn och unga med intellektuella funktionsvariationer

Fairhaven söker volontärer som ger stöd i utbildning av barn och unga med intellektuella funktionsvariationer

Skolan Fairhaven i Alexandria, Egypten, söker speciallärare, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast till undervisningen, samt föräldrar med erfarenhet av barn och unga med intellektuella funktionsvariationer.

Land: Egypten
Stad: Alexandria
Aktuellt behov: Resurspersoner med specialkompetens som stödjer det pedagogiska arbetet och i övrigt är resurser i centrets utbildningsinsatser. Det finns också stora behov av föräldrastöd till barnens anhöriga.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande.
Övrig information: Fairhaven har funnits i 30 år och drivs av en evangelisk kyrka, som startade skolan i samarbete med Svenska Alliansmissionen. Det har under alla år funnits ett utbyte mellan Sverige och Fairhaven som gör att pedagogiken och arbetet på skolan påminner om svenska förhållanden. Skolans lärare arbetar med AKK i klassrummen (alternativ och kompletterande kommunikation). År 2017 öppnade Fairhaven ett AKK-center i samarbete med Dart kommunikationscenter i Göteborg och erbjuder utbildningar till föräldrar, skolor och andra center i hela Egypten som arbetar med barn och unga med speciella behov. För ytterligare information om arbetet, besök Fairhavens hemsida.

Anmäla intresse: Fairhaven ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar organisationen direkt för ytterligare information och volontäransökan, lenabackstig@yahoo.se.

Bygge av staket på Caminul Felix lantbruk

Bygge av staket på Caminul Felix lantbruk

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver snarast bygga upp ett raserat staket på det lantbruk som drivs av familjebyn.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Ett gammalt, förfallet staket på lantgården Caminul Felix är i stort behov av återuppbyggnad, en hjälpinsats mycket lämplig för händiga frivilligarbetare.
Aktuell tidsperiod: Snarast enligt överenskommelse med projektledare. Insatsens längd är cirka en vecka för en grupp på 4-5 personer.
Övrig information: En grupp på några personer är det mest önskvärda, men även enstaka volontärer är välkomna. Det finns också andra reparationsarbeten att utföra på gården för den som under valfri tid vill göra ytterligare insatser. Se bilder från Caminul Felix lantgård under ”Foton” på Facebooksidan https://www.facebook.com/caminulfelixromania. Logi och mat finns på familjebyns gästhem Noble House på området, https://www.facebook.com/noblehouseoradea.

Anmäla intresse: Caminul Felix har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar Caminul Felix direkt, info@caminulfelix.org, för ytterligare information och volontäransökan.

Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionen har ett omfattande internationellt kontaktnät som erbjuder många möjligheter att engagera sig i praktisk mission.

Land: Samarbete med tio internationella systerkyrkor och nära samverkan med bistånds- och missionsorganisationer, t ex Diakonia, OM och Folk & Språk.
Aktuella behov: Upplysningar om aktuella behov  och volontärmöjligheter lämnas av SAM:s Internationella avdelning.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande.
Övrig information: Från SAM:s hemsida: ”Du har så mycket att bidra med. Kunskap, driv, tid eller inspiration – det finns många sätt att engagera dig i vårt uppdrag”.

Anmäla intresse: Kontakta Svenska Alliansmissionens Gå Senior-ambassadör Roland Henrysson på 073-802 71 20, roland_henrysson@hotmail.com.

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien bygger bostäder till sina unga vuxna på sitt område och behöver hjälp av händiga frivilligarbetare.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Volontärer som kan hjälpa till vid uppförandet av enkla, ändamålsenliga villor i projektet Felix Habitat Homes. Händiga personer behövs för att bistå lokala hantverkare på olika sätt under konstruktionsarbetet, gärna ett team på 2-4 personer. Insatserna sker med lokal arbetsledare. Specifik information ges av projektledare.
Aktuell tidsperiod: Enligt överenskommelse med projektledare. Insatsens längd helst 2-3 veckor.
Övrig information: Ungdomar som har växt upp på Caminul Felix erbjuds, när de har blivit vuxna och lämnat familjehemmet, möjlighet att flytta in i nyuppförda bostäder i anslutning till lantgården. Villaområdet utökas kontinuerligt genom nybyggnation i mån av ekonomiska och personella resurser.

Anmäla intresse: Caminul Felix har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar Caminul Felix direkt, info@caminulfelix.org, för ytterligare information och volontäransökan.

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

EFI Fadder i Rumänien behöver hjälp med byggnation och underhåll av bostäder.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Ett team på 5-10 händiga personer inom bygg och renovering behövs för byggnadsarbete och underhåll av hus.
Aktuell tidsperiod: Vanligtvis handlar det om tvåveckorsperioder under vår och höst enligt överenskommelse med ansvariga, med möjlighet att stanna två perioder.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse.

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i Vineyard och OM och med många nya troende, har stort behov av en lokal att samlas i för gudstjänster, undervisning och evangelisation. Församlingen har fått en tidigare snickarverkstad som gåva och behöver nu volontärer när lokalen nu renoveras och byggs om till samlingslokal.

Land: Danmark
Stad: Rønne på Bornholm.
Aktuellt behov: 3-6 händiga personer som kan måla, sätta upp väggar, montera fönster, sätta in kök, slipa golv mm med arbetsledning från församlingen.
Aktuell tidsperiod: Tills vidare, så länge renoveringen pågår. Insatsens längd en vecka eller mer beroende på personliga möjligheter och genom överenskommelse med projektansvarig.

Övrig information: Rønne Vineyard ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar församlingen direkt för ytterligare information och volontäransökan, helle@vineyard.dk. Församlingen har bra möjligheter att ordna mat och logi och kan ta emot volontärer på kort varsel.

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina byggnader och bilar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen har behov av hjälp med tillsyn, underhåll och reparationer av många olika slag när det gäller byggnader och fordon. Ansvar för förråd, verktyg och inventarier ingår också i uppgifterna, liksom olika vaktmästarsysslor. Detaljerad information lämnas av ansvarig arbetsledare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro.