Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Se ytterligare 100-tals behov genom att också klicka vidare in på missionsorganisationernas egna beskrivningar av aktuella volontärmöjligheter, där sådana länkar finns inlagda.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartner i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I många fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se hur du i dessa fall går vidare under När du åker ut.

Alla behov

Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionens internationella arbete

Svenska Alliansmissionen har ett omfattande internationellt kontaktnät som erbjuder många möjligheter att engagera sig i praktisk mission.

Land: Samarbete med tio internationella systerkyrkor och nära samverkan med bistånds- och missionsorganisationer, t ex Diakonia, OM och Folk & Språk.
Aktuella behov: Upplysningar om aktuella behov  och volontärmöjligheter lämnas av SAM:s Internationella avdelning.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande.
Övrig information: Från SAM:s hemsida: ”Du har så mycket att bidra med. Kunskap, driv, tid eller inspiration – det finns många sätt att engagera dig i vårt uppdrag”.

Anmäla intresse: Kontakta Svenska Alliansmissionens Gå Senior-ambassadör Roland Henrysson på 073-802 71 20, roland_henrysson@hotmail.com. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien bygger bostäder till sina unga vuxna på sitt område och behöver hjälp av händiga frivilligarbetare.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Volontärer som kan hjälpa till vid uppförandet av enkla, ändamålsenliga villor i projektet Felix Habitat Homes. Händiga personer behövs för att bistå lokala hantverkare på olika sätt under konstruktionsarbetet, gärna ett team på 2-4 personer. Insatserna sker med lokal arbetsledare. Specifik information ges av projektledare.
Aktuell tidsperiod: Enligt överenskommelse med projektledare. Insatsens längd helst 2-3 veckor.
Övrig information: Ungdomar som har växt upp på Caminul Felix erbjuds, när de har blivit vuxna och lämnat familjehemmet, möjlighet att flytta in i nyuppförda bostäder i anslutning till lantgården. Villaområdet utökas kontinuerligt genom nybyggnation i mån av ekonomiska och personella resurser.

Anmäla intresse: Caminul Felix har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar Caminul Felix direkt, info@caminulfelix.org, för ytterligare information och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Översättning från svenska till engelska

Översättning från svenska till engelska

EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av material från sin verksamhet i Rumänien.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Översättare från svenska till engelska, främst av nyhetsbrev och hemsidestext. Arbetet utförs i nära samarbete med organisationen och kan med fördel utföras i Sverige.
Aktuell tidsperiod: Periodvis under året.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

EFI Fadder i Rumänien behöver hjälp med byggnation och underhåll av bostäder.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Ett team på 5-10 händiga personer inom bygg och renovering behövs för byggnadsarbete och underhåll av hus.
Aktuell tidsperiod: Vanligtvis handlar det om tvåveckorsperioder under vår och höst enligt överenskommelse med ansvariga, med möjlighet att stanna två perioder. Nästa period blir förhoppningsvis våren 2022.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Matlagning och skötsel av gästhus för volontärteam

Matlagning och skötsel av gästhus för volontärteam

EFI Fadder behöver hjälp med matlagning och skötsel av Gäst- och volontärshus under tiden svenska volontärteam är på plats.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov:Vanligtvis handlar det om tvåveckorsperioder under vår och höst enligt överenskommelse med ansvariga, med möjlighet att stanna två perioder. Nästa period blir förhoppningsvis våren 2022.
Aktuell tidsperiod: Tvåveckorsperioder under vår och höst enligt överenskommelse med ansvariga, med möjlighet att stanna två perioder.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Vardagsträning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Vardagsträning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand välkomnar gäster som tränar engelska i vardagen med barnen och personalen.

Land: Thailand
Stad: Surat Thani
Aktuellt behov: Barnen och personalen i Felix familjeby får regelbunden undervisning i engelska. Utöver själva lektionerna behöver de också daglig träning i språket, därför tar familjebyn gärna emot  gäster som under en kortare tid finns i familjebyn för att dela gemenskap och praktisera engelska med barnen och de vuxna. Familjebyn har för närvarande c:a 70 barn från 6 år och uppåt.
Aktuell tidsperiod: Kontinuerligt och när som helst under året.
Övrig information: Exakt tidpunkt och planering av besök i samråd och överenskommelse med volontäransvarig på Felix Familjeby, liksom detaljerad information.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Golvläggning i nybyggt socialt center

Golvläggning i nybyggt socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med golvläggning.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga golvläggare behövs för att färdigställa golven i det sociala center som är under uppbyggnad, både parkett och klinkers.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande i takt med att allt fler rum färdigställs. Exakt tidpunkt liksom bedömning av tidsåtgång avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Det sociala centret, som består av tre våningar, byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i Vineyard och OM och med många nya troende, har stort behov av en lokal att samlas i för gudstjänster, undervisning och evangelisation. Församlingen har fått en tidigare snickarverkstad som gåva och behöver nu volontärer när lokalen nu renoveras och byggs om till samlingslokal.

Land: Danmark
Stad: Rønne på Bornholm.
Aktuellt behov: 3-6 händiga personer som kan måla, sätta upp väggar, montera fönster, sätta in kök, slipa golv mm med arbetsledning från församlingen.
Aktuell tidsperiod: Tills vidare, så länge renoveringen pågår. Insatsens längd en vecka eller mer beroende på personliga möjligheter och genom överenskommelse med projektansvarig.

Övrig information: Rønne Vineyard ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar församlingen direkt för ytterligare information och volontäransökan, helle@vineyard.dk. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More. Församlingen har bra möjligheter att ordna mat och logi och kan ta emot volontärer på kort varsel.

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina byggnader och bilar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen har behov av hjälp med tillsyn, underhåll och reparationer av många olika slag när det gäller byggnader och fordon. Ansvar för förråd, verktyg och inventarier ingår också i uppgifterna, liksom olika vaktmästarsysslor. Detaljerad information lämnas av ansvarig arbetsledare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.