Skolan Fairhaven i Alexandria, Egypten, söker speciallärare, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast till undervisningen, samt föräldrar med erfarenhet av barn och unga med intellektuella funktionsvariationer.

Land: Egypten
Stad: Alexandria
Aktuellt behov: Resurspersoner med specialkompetens som stödjer det pedagogiska arbetet och i övrigt är resurser i centrets utbildningsinsatser. Det finns också stora behov av föräldrastöd till barnens anhöriga.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande.
Övrig information: Fairhaven har funnits i 30 år och drivs av en evangelisk kyrka, som startade skolan i samarbete med Svenska Alliansmissionen. Det har under alla år funnits ett utbyte mellan Sverige och Fairhaven som gör att pedagogiken och arbetet på skolan påminner om svenska förhållanden. Skolans lärare arbetar med AKK i klassrummen (alternativ och kompletterande kommunikation). År 2017 öppnade Fairhaven ett AKK-center i samarbete med Dart kommunikationscenter i Göteborg och erbjuder utbildningar till föräldrar, skolor och andra center i hela Egypten som arbetar med barn och unga med speciella behov. För ytterligare information om arbetet, besök Fairhavens hemsida.

Anmäla intresse: Fairhaven ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar organisationen direkt för ytterligare information och volontäransökan, lenabackstig@yahoo.se.