Mission Statement Ready4More

Ready4More är

 • en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete
 • ett resurstorg för ideella missionsinsatser i världen
 • en volontärförmedling för att koordinera behov i omvärlden med personliga resurser i Sverige
 • ett nätverk, självständigt och fristående, för Sveriges kristna

 

Ready4More vill

 • presentera aktuella behov, definierade och beskrivna av samfund och församlingar och organisationer i olika länder
 • fungera som resursbank för enskilda personers kunskap, kompetens och livserfarenhet
 • sammanföra kända behov med kända resurser för att möjliggöra konkreta insatser för Guds rike
 • knyta kontakter för volontärinsatser av många olika slag
 • förmedla kontakt med researrangörer för gruppresor till församlingar i olika länder

 

Ready4More vänder sig till

 • personer som vill vara i funktion för Guds rike i andra länder och göra en insats i mission under kortare eller längre tid
 • personer inom alla slags yrkeskompetenser som vill kanalisera sin kunskap och yrkesskicklighet i missionsinsatser

 

Ready4More motiveras av

 • att Guds Ord tydligt uppmanar Jesu lärjungar att gå ut i världen och aktivt möta människors behov, praktiskt, socialt och andligt
 • att behoven i världen är många, uppfordrande och ständigt tilltagande
 • att enskilda personer längtar efter att använda sina resurser och förmågor i Guds rike
 • att Guds folk i olika länder behöver mötas och tillsammans göra skillnad i världen

 

Ready4More samverkar med

 • svenska samfund, församlingar och missionsorganisationer
 • internationella missionsorganisationer med representation i Sverige

 

Antaget 2017-02-04
Uppdaterat 2023-09-16