Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i Vineyard och OM och med många nya troende, har stort behov av en lokal att samlas i för gudstjänster, undervisning och evangelisation. Församlingen har fått en tidigare snickarverkstad som gåva och behöver nu volontärer när lokalen nu renoveras och byggs om till samlingslokal.

Land: Danmark
Stad: Rønne på Bornholm.
Aktuellt behov: 3-6 händiga personer som kan måla, sätta upp väggar, montera fönster, sätta in kök, slipa golv mm med arbetsledning från församlingen.
Aktuell tidsperiod: Tills vidare, så länge renoveringen pågår. Insatsens längd en vecka eller mer beroende på personliga möjligheter och genom överenskommelse med projektansvarig.

Övrig information: Rønne Vineyard ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar församlingen direkt för ytterligare information och volontäransökan, helle@vineyard.dk. Församlingen har bra möjligheter att ordna mat och logi och kan ta emot volontärer på kort varsel.