OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen.

Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till insatser som volontär i breda sektorer av praktiskt mission. Genom satsningen GO: Professional erbjuder organisationen alternativ för seniorer att använda sina kompetenser inom en mängd olika yrkesområden, till exempel sjukvård, utbildning, hantverk, församlingsutveckling, ekonomi, ingenjörskonst och IT.   Volontärinsatsernas längd varierar från kortare perioder till ett eller flera år.

Anmäla intresse: OM har tydliga, utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Gå till GO: Professional på OM Sveriges hemsida för mer information och intresseanmälan.