Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer i olika delar av världen.

Övrig information: Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i flera länder på tre kontinenter. Fokus ligger på utbildning, hälso- och sjukvård och humanitära insatser. Gå direkt till Barnmissionens hemsida för utförlig information.

Anmäla intresse: Barnmissionen har rutiner för ansökan till aktuella volontärbehov. Därför ansvarar Barnmissionen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Bli Volontär för att anmäla ditt intresse.