Ankarstiftelsen behöver hjälp med översättningsarbete från spanska till svenska av material från sin verksamhet i Sydamerika.

Region: Sydamerika
Aktuellt behov: Översättare från spanska till svenska, främst av rapporter, nyheter, filmer från organisationens verksamhet i Colombia. Arbetet utförs i nära samarbete med organisationens kontor och kan med fördel utföras i Sverige.
Aktuell tidsperiod: Omgående och kontinuerligt.
Övrig information: Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor genom biståndsarbete och fattigdomsbekämpning i framför allt Colombia och Brasilien. Gå direkt till Ankarstiftelsens hemsida för utförlig information.

Anmäla intresse: Ankarstiftelsen har egna rutiner för engagemang av volontärer. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar stiftelsens kontor för att anmäla ditt intresse.