OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in på kort varsel vid katastrofer av olika slag, International Disaster Response (IDR). Du kan ansöka om att bli en del av detta beredskapsteam.

Information: OM:s internationella katastrofteam består av permanent personal och volontärer, som tillsammans bistår lokala räddnings- och hjälpteam på plats vid större katastrofer och nödsituationer. Det har under de senaste åren skett i bl a Filippinerna, Nepal, Jordanien och  Indonesien, liksom i Grekland och Serbien som svar på den europeiska flyktingkrisen. Läs mera om OM:s ”International Disaster Response” på organisationens internationella hemsida här.

Bli del av katastrofteamet: Förutsättning för att bli en del av katastrofteamet är att först gå den veckolånga utbildning, ”Disaster Preparedness and Response Training”, som OM anordnar en gång om året. Du kan därefter bli en del av OM:s ”community of relief responders” och sätts då upp på den kontaktlista OM använder när behov uppstår någonstans i världen. Du kan sedan när som helst bli kontaktad via e-mail och på kort varsel får förfrågan om att delta i en hjälpinsats.

Anmäla intresse: För mer information och för att anmäla ditt intresse, gå direkt till OM Sverige som har tydliga, utarbetade rutiner för alla sina volontärinsatser.