OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen.

Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till praktiska insatser som volontär inom en mängd olika områden. Volontärinsatsernas längd varierar från kortare perioder till ett eller flera år. För att få en uppfattning av aktuella volontärbehov, och för att söka just din yrkeskompetens, gå till “All Opportunities” här.

Anmäla intresse: OM har tydliga, utvecklade egna rutiner för ansökan till sina många volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till GO: Professional på OM Sveriges hemsida för mer information och intresseanmälan.