Den kristna lägergården Latgale Dzintars (Bärnstenen) i östra Lettland behöver hjälp med reparationer av olika slag samt med trädgårdsarbete och andra insatser av praktisk karaktär.

Land: Lettland
Stad: Daugavpils
Aktuella behov: Lägergårdens 16 stugor och sanitetsbyggnad behöver målas och underhållas. En lägerhall kommer att byggas och inredas till möteslokal och matsal samt för att möjliggöra verksamhet hela året. Även trädgårdsarbete behöver utföras på lägerplatsen.
Aktuell tidsperiod: Under vår/sommar/höst. Exakt tidpunkt och insatsernas längd avgörs i samråd med ansvariga för lägergården.
Övrig information: Sedan tidigt 1990-tal har människor i Skandinavien skickat hjälpsändningar till Lettland. Detta väckte ett behov av en plats för anordnande av kristna läger som samtidigt är en bas för sociala insatser i närområdet.  I samarbete med församlingar i Daugavpils skapades därför en stiftelse med representanter från Lettland, Sverige och Norge. På lägergården, som drivs av församlingen Nytt Liv i Daugavpils, arrangeras hela sommaren läger för 70 – 100 deltagare, sammanlagt mellan 1000 och 1200 deltagare per sommar. Under åren har stugor byggts på området så att alla kan bo inomhus, samt nyligen en sanitetsbyggnad.

Anmäla intresse: För information och intresseanmälan, kontakta Missionsrådet i Aspnäskyrkan, Järfälla, annacamilla.blomquist@gmail.com, eller projektledare för arbetena,  janhelge@vigsnes.no.