Pingstförsamlingar i Moldavien söker vänförsamlingar i Sverige.

Land: Moldavien
Orter: Olika platser runt om i landet.
Övrig information: Vänförsamlingsidén har som grund att skapa möjligheter till kontakter, besök och gemenskap mellan Guds folk i olika länder. Hur detta i praktiken tar sig uttryck varierar och avgörs av de samverkande församlingarna gemensamt i varje enskilt fall. Läs mer här.
Anmäla intresse: För information och fortsatt kontakt angående vänförsamling i Moldavien, kontakta Pingstkyrkan Gnosjö (församlingens expedition), som har samordnande ansvar för svenska pingströrelsens Moldaviennätverk.