Pingstförsamlingar i Ukraina söker vänförsamlingar i Sverige.

Land: Ukraina
Orter: Ett flertal städer och byar, för närvarande i huvudsak i östra Ukraina.
Övrig information: Vänförsamlingsidén har som grund att skapa möjligheter till kontakter, besök och  gemenskap mellan Guds folk i olika länder. Hur detta i praktiken tar sig uttryck varierar och avgörs av de samverkande församlingarna gemensamt i varje enskilt fall. Läs mer här.
Anmäla intresse: För information och fortsatt kontakt angående vänförsamling i Ukraina, kontakta Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem, som har samordnande ansvar för svenska pingströrelsens Ukrainanätverk.