Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Se ytterligare 100-tals behov genom att också klicka vidare in på missionsorganisationernas egna beskrivningar av aktuella volontärmöjligheter, där sådana länkar finns inlagda.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se vidare När du åker ut.

I många fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

Alla behov

Vardagsträning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand välkomnar gäster som tränar engelska i vardagen med barnen och personalen.

Land: Thailand
Stad: Surat Thani
Aktuellt behov: Barnen och personalen i Felix familjeby får regelbunden undervisning i engelska. Utöver själva lektionerna behöver de också daglig träning i språket, därför tar familjebyn gärna emot  gäster som under en kortare tid finns i familjebyn för att dela gemenskap och praktisera engelska med barnen och de vuxna. Familjebyn har för närvarande c:a 70 barn från 6 år och uppåt.
Aktuell tidsperiod: Kontinuerligt och när som helst under året.
Övrig information: Exakt tidpunkt och planering av besök i samråd och överenskommelse med volontäransvarig på Felix Familjeby, liksom detaljerad information.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Golvläggning i nybyggt socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med golvläggning.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga golvläggare behövs för att färdigställa golven i det sociala center som är under uppbyggnad, både parkett och klinkers.
Aktuell tidsperiod: Snarast under hösten 2019 samt därefter under vintern/våren 2020 i takt med att allt fler rum färdigställs. Exakt tidpunkt liksom bedömning av tidsåtgång avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Det sociala centret, som består av tre våningar, byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

BEHOV MED KORT VARSEL

Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i Vineyard och OM och med många nya troende, har stort behov av en lokal att samlas i för gudstjänster, undervisning och evangelisation. Församlingen har fått en tidigare snickarverkstad som gåva och behöver nu volontärer när lokalen nu renoveras och byggs om till samlingslokal.

Land: Danmark
Stad: Rønne på Bornholm.
Aktuellt behov: 3-6 händiga personer som kan måla, sätta upp väggar, montera fönster, sätta in kök, slipa golv mm med arbetsledning från församlingen.
Aktuell tidsperiod: Oktober 2019. Insatsens längd en vecka eller mer beroende på personliga möjligheter och genom överenskommelse med projektansvarig.

Övrig information: Rønne Vineyard ansvarar själva för hela volontärprocessen och du kontaktar församlingen direkt för ytterligare information och volontäransökan, helle@vineyard.dk. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More. Församlingen har bra möjligheter att ordna mat och logi och kan ta emot volontärer på kort varsel.

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien bygger bostäder till sina unga vuxna på sitt område och behöver hjälp av händiga frivilligarbetare.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Volontärer som kan hjälpa till vid uppförandet av enkla, ändamålsenliga villor i familjebyn Caminul Felix. Händiga personer behövs för att bistå lokala hantverkare på olika sätt under konstruktionsarbetet, gärna ett team på 2-4 personer. Insatserna sker med lokal arbetsledare. Specifik information ges av projektledare.
Aktuell tidsperiod: April – november 2020. Insatsens längd helst 2-3 veckor.
Övrig information: Ungdomar som har växt upp på Caminul Felix erbjuds, när de har blivit vuxna och lämnat familjehemmet, möjlighet att flytta in i nyuppförda bostäder i anslutning till lantgården. Villaområdet utökas kontinuerligt genom nybyggnation i mån av ekonomiska och personella resurser.

Anmäla intresse: Caminul Felix har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar Caminul Felix direkt för ytterligare information och volontäransökan, info@caminulfelix.org. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Montera möbler på Östeuropeiska Bibelskolan

BEHOV MED KORT VARSEL

Östeuropeiska Bibelskolan i Oradea håller på att färdigställa sitt nya internat och behöver omgående hjälp med bl a montering av nyinköpta möbler.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: 2-3 personer för montering av inredningen till de olika rummen i bibelskolans nya internatbyggnad: 40 stolar, 36 enkelsängar, 22 bord, 18 garderober och 4 soffor. Dessutom diverse praktiska insatser efter behov för att lokalerna ska bli klara till skolans 25-årsjubileum den 25/10 2019.
Aktuell tidsperiod: De första två veckorna i oktober 2019. Insatsens längd en vecka eller mer beroende på personliga möjligheter och genom överenskommelse med projektansvarig.
Övrig information: Skolan har bra kontakter för mat och logi och kan ta emot volontärer på kort varsel.

Anmäla intresse: Östeuropeiska Bibelskolan har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov och ansvarar själv för hela volontärprocessen. Du kontaktar därför bibelskolan direkt för ytterligare information och volontäransökan, secretariat@cbee.ro, och behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

 

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina byggnader och bilar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen har behov av hjälp med tillsyn, underhåll och reparationer av många olika slag när det gäller byggnader och fordon. Ansvar för förråd, verktyg och inventarier ingår också i uppgifterna, liksom olika vaktmästarsysslor. Detaljerad information lämnas av ansvarig arbetsledare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Administrativ assistent i socialt projekt

NetWorks i Rumänien behöver en administrativ assistent till sin organisation.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Bistå organisationens administrativa ledning med bl.a. koordination och genomförande av kontorsuppgifter, ansvar för specifika hjälpprojekt samt viss arbetsledning. Detaljerad information lämnas av organisationens ledning.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Speciallärare för stöd och hjälp till romska barn och ungdomar

NetWorks i Rumänien söker speciallärare till sitt arbete bland utsatta barn och ungdomar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen söker speciallärare med uppgift att hjälpa barn och ungdomar i åldern 6-16 år med personligt stöd vid inlärning och läxläsning, hjälp i projektet ”tredje-chansen-skola” för ungdomar som helt saknar grundläggande utbildning, samt fortbildning av lärare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Förskollärare för stöd och hjälp till romska barn

NetWorks i Rumänien söker förskollärare till sitt arbete bland fattiga barn.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: I arbetet för att stödja romska barn söker organisationen förskollärare för barn i åldrarna 3–5 år. Bland uppgifterna ingår att assistera nuvarande lärare samt lek och utlärning av olika slag (siffor/bokstäver, karaktär, grundläggande hygien etc.). Utöver detta ingår också läxhjälp för barn i åldern 6–13 år.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.