Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se vidare När du åker ut.

I vissa fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

Alla behov

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina byggnader och bilar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen har behov av hjälp med tillsyn, underhåll och reparationer av många olika slag när det gäller byggnader och fordon. Ansvar för förråd, verktyg och inventarier ingår också i uppgifterna, liksom olika vaktmästarsysslor. Detaljerad information lämnas av ansvarig arbetsledare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Administrativ assistent i socialt projekt

NetWorks i Rumänien behöver en administrativ assistent till sin organisation.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Bistå organisationens administrativa ledning med bl.a. koordination och genomförande av kontorsuppgifter, ansvar för specifika hjälpprojekt samt viss arbetsledning. Detaljerad information lämnas av organisationens ledning.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Speciallärare för stöd och hjälp till romska barn och ungdomar

NetWorks i Rumänien söker speciallärare till sitt arbete bland utsatta barn och ungdomar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen söker speciallärare med uppgift att hjälpa barn och ungdomar i åldern 6-16 år med personligt stöd vid inlärning och läxläsning, hjälp i projektet ”tredje-chansen-skola” för ungdomar som helt saknar grundläggande utbildning, samt fortbildning av lärare.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Förskollärare för stöd och hjälp till romska barn

NetWorks i Rumänien söker förskollärare till sitt arbete bland fattiga barn.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: I arbetet för att stödja romska barn söker organisationen förskollärare för barn i åldrarna 3–5 år. Bland uppgifterna ingår att assistera nuvarande lärare samt lek och utlärning av olika slag (siffor/bokstäver, karaktär, grundläggande hygien etc.). Utöver detta ingår också läxhjälp för barn i åldern 6–13 år.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Webbdesigner/programmerare i social hjälporganisation

NetWorks i Rumänien söker IT-ansvarig till sin organisation och sitt arbete med fattiga familjer.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Organisationen behöver hjälp med olika IT-uppgifter, t.ex. att (genom bl.a. kodning) utveckla och underhålla webbsidor och appar, både de som presenterar organisationen och de som används för hjälparbete bland familjer samt skol- och förskolebarn.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Växthus- och trädgårdsansvarig till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker tålmodig och kunnig trädgårdsarbetare med ansvar för trädgård/växthus och utbildning av utsatta familjer i trädgårdsskötsel.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Lära och hjälpa familjer att odla grönsaker och sköta en trädgård. Distribuera fröer och andra resurser till familjer och hjälpa dem ta hand om sina grödor. Ansvara för organisationens trädgård.
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Sjuksköterska/barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd till gravida kvinnor.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Hjälp till romska kvinnor genom hembesök, utbildning och träning, stöd under och efter graviditet, assistans (t.ex. vid möten med läkare) under besök på mödravårdscentral, vissa administrativa uppgifter samt möten med projektansvariga (NetWorks samarbetar med bl.a. Karolinska Institutet).
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov.Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Networks hemsida för ytterligare information, kontakt (beth@networks.org.ro) och volontäransökan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Fotograf till uppdrag i Rumänien

EFI Fadder söker en person som kan ta bilder och eventuellt hjälpa till med informationsmaterial.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: Att fotografera personer, barn och vuxna, i de olika projekten och eventuellt skriva reportage.
Aktuell tidsperiod: Några dagar under hösten, helst september, 2019.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Skriv till elim@fce.ro för ytterligare information och anmälan av intresse. Gå till EFI Fadders hemsida för att läsa mer om organisationen. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt om i världen inom flygteknik, kommunikation, administration och andra områden.

 Övrig information: MAF (Mission Aviation Fellowship) söker fortlöpande medhjälpare med specialiserad kompetens till sitt stora internationella arbete. Förutom längre och mera omfattande insatser inom många olika yrkesområden finns också behov av hjälp under kortare tid och av mera begränsad karaktär, till exempel som ersättare vid ordinarie personals ledighet. Det är också möjligt att ingå i en resurspool där man på kort varsel kan bli kallad att hjälpa till, exempelvis vid katastrofer.

Anmäla intresse: För att få specifik information om förutsättningar, kompetensområden och behov, kontakta MAF Sverige som har tydligt utformade rutiner för ansökan till insatser av olika slag. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du behöver i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.