Tre sommartips 2020 från OM: Kaukasus, Rumänien, Israel

OM, som kontinuerligt söker olika typer av yrkeskunniga volontärer, har ett flertal intressanta kortare missionsresor planerade inför sommaren 2020. De innefattar också praktiska insatser av olika slag. Behov, tidsperioder och intresseanmälan: • Undervisning i...

Sociala och humanitära insatser

Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med inriktning på barn, ungdom och familjer i olika delar av världen. Övrig information: Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i flera länder på tre kontinenter....

Humanitära och sociala insatser i Sydamerika

Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera olika slag för människor i Sydamerika. Övrig information: Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor genom biståndsarbete och fattigdomsbekämpning i framför allt...