Organisation

Organisationens bildande
Den ideella föreningen Ready4More bildades den 4/2 2017.

Organisationsnummer
Ready4More är registrerad hos Skatteverket som en ideell förening med organisationsnummer 802507-4843.

Säte
Ready4More har sitt säte i Stockholm.

Stadgar
Stadgar för föreningen Ready4More (pdf)

Policydokument
Mission Statement (pdf)
Dataskydd och hantering av personuppgifter (pdf)
Kriterier för förmedling och samverkan (pdf)

Infodokument
Information till svenska partners: församlingar och organisationer (pdf)
Att vara sändande församling/organisation (pdf)
Om reseförsäkring (pdf)
Rekommendation (pdf)

Bankuppgifter
Bankgiro 153-9113                                                                                                Swish 123 410 92 94

Styrelse                                                                                                                 Otto Rimås, Mariannelund (ordförande)
Lena Rimås, Mariannelund
Rauli Lehtonen, Stockholm
EvaMaj Edin, Kåge
Staffan Edin, Kåge

Designed by Alvero_cabrera / Freepik