Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen. Övrig information: Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som...