Tre sommartips 2020 från OM: Kaukasus, Rumänien, Israel

OM, som kontinuerligt söker olika typer av yrkeskunniga volontärer, har ett flertal intressanta kortare missionsresor planerade inför sommaren 2020. De innefattar också praktiska insatser av olika slag. Behov, tidsperioder och intresseanmälan: • Undervisning i...

Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd till gravida kvinnor. Land: Rumänien Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien. Aktuellt behov: Hjälp till romska kvinnor genom hembesök, utbildning och träning, stöd under och efter...

Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen. Övrig information: Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som...