Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på missionssjukhus i olika delar av världen.

Övrig information: Läkarbanken skickar främst ut specialistläkare, men ibland finns också behov av annan vårdpersonal så som specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster eller sjukhustekniker. Gå direkt till Läkarbankens hemsida för utförlig information.

Anmäla intresse: Läkarbanken har utvecklade rutiner för ansökan och uttagning till aktuella uppdrag. Därför ansvarar Läkarbanken själv för hela volontärprocessen och du går direkt till Läkarbanken, Åk ut med oss, för att anmäla ditt intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.