EFI Fadder söker en person som kan ta bilder och eventuellt hjälpa till med informationsmaterial.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: Att fotografera personer, barn och vuxna, i de olika projekten och eventuellt skriva reportage.
Aktuell tidsperiod: Några dagar vid lämplig tidpunkt efter överenskommelse med EFI Fadder.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Skriv till elim@fce.ro för ytterligare information och anmälan av intresse. Gå till EFI Fadders hemsida för att läsa mer om organisationen.