Bli medlem

Om medlemskap i föreningen Ready4More

• För att kunna ta del av förmedlingen till missionsarbete genom Ready4More behöver du vara medlem i den ideella föreningen Ready4More.

• Läs noga igenom informationen Om Ready4More, vårt policydokument Mission Statement och våra Stadgar så att du tydligt vet vad föreningen står för och vill uppnå.

• Läs också noga igenom informationen Registrering av personuppgifter hos Ready4More innan du fyller i formuläret ”Medlemsansökan”.

• Du fyller i ansökan om medlemskap i samband med att du fyller i intresseanmälan att åka ut.

• Medlemskap i föreningen Ready4More är inte nödvändigt när vår svenska samverkansorganisation tar fullt ansvar för volontärprocessen, vilket då alltid framgår av behovsbeskrivningen. Om du i det fallet ändå vill bli medlem i föreningen är du naturligtvis välkommen.

Stödmedlem

• Om du tycker att Ready4More är en bra idé som du vill stödja ekonomiskt kan du bli medlem i Ready4More utan att alls åka ut som volontär. Även som stödmedlem anmäler du medlemskap i formuläret här intill och betalar medlemsavgift enligt nedanstående information.

Medlemsavgift

• Medlemsavgiften är 100:- per kalenderår och betalas första gången i samband med medlemsansökan för innevarande år.

• Därefter betalas årsavgiften årligen senast den 31/1.

• I och med inbetalningen förlängs medlemskapet för innevarande år.

• Utebliven betalning innebär avslutat medlemskap.

• Betalning sker till bankgiro 153-9113 eller Swish 123 410 92 94.

• Kom ihåg att tydligt ange ditt namn vid inbetalningen av årsavgiften.

 

Så här går det till

• Du fyller i formuläret ”Medlemsansökan” och skickar det till Ready4More.

• Du bekräftar därefter din ansökan genom att betala in årsavgiften.

• När pengarna har kommit in registrerar vi ditt medlemskap och skickar dig en bekräftelse på att du är medlem.

• Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom ett meddelande till Ready4More.

Medlemsansökan

Här ansöker du om medlemskap i den ideella föreningen Ready4More.

Viktigt innan du fyller i formuläret                                                                      Läs noga igenom dokumentet Registrering av personuppgifter hos Ready4More.