EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av material från sin verksamhet i Rumänien.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Översättare från svenska till engelska, främst av nyhetsbrev och hemsidestext. Arbetet utförs i nära samarbete med organisationen och kan med fördel utföras i Sverige.
Aktuell tidsperiod: Periodvis under året.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.