EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av material från sin verksamhet i Rumänien.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Översättare från svenska till engelska, främst av nyhetsbrev och hemsidestext. Arbetet utförs i nära samarbete med organisationen och kan med fördel utföras i Sverige.
Aktuell tidsperiod: Periodvis under året.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse.