Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se vidare När du åker ut.

I vissa fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

Alla behov

Installation av värmesystem i nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med installation av värmesystem.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga rörmokare för installation av vedpannebaserat värmesystem i byggnaden.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Kyrkbygge i romsk by i Rumänien

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med elinstallation.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller två yrkeskunniga elektriker för elinstallation i hela byggnaden.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Bygge av träterrass på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med byggande av terrass.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga snickare för byggande av en träterrass på det nya sociala centrets uteplats, 20 x 4,5 m.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Målning av nybyggt kristet socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med målning inomhus.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga personer för målning av alla ytor inomhus i den 600 m2 stora byggnadens tre plan.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Installation av värmesystem på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med installation av värmesystem.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga rörmokare för installation av vedpannebaserat värmesystem i den 600 m2 stora byggnadens tre plan.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Församlingar i Ukraina söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Ukraina söker vänförsamlingar i Sverige.

Land: Ukraina
Orter: Ett flertal städer och byar, för närvarande i huvudsak i östra Ukraina.
Övrig information: Vänförsamlingsidén har som grund att skapa möjligheter till kontakter, besök och  gemenskap mellan Guds folk i olika länder. Hur detta i praktiken tar sig uttryck varierar och avgörs av de samverkande församlingarna gemensamt i varje enskilt fall. Läs mer här.
Anmäla intresse: För information och fortsatt kontakt angående vänförsamling i Ukraina, kontakta Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem, som har samordnande ansvar för svenska pingströrelsens Ukrainanätverk. Vidare kontakt sker alltså i detta fall inte med Ready4More.

 

Reparationer på Caminul Felix lantgård

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med många mindre reparationer i den stora lantgårdens byggnader.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: En eller flera volontärer för reparations- och underhållsarbeten av diverse slag, framför allt i ladugården, på den stora lantgård som drivs av Caminul Felix.
Aktuell tidsperiod: När som helst under våren/sommaren 2019.
Övrig information: Detaljerad information senare från Caminul Felix.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Rörläggning på Caminul Felix i Rumänien

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med utbyte av avloppsrör från ladugårdens mjölkningsanläggning.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Yrkeskunniga rörläggare för omläggning av avloppsrör på Caminul Felix lantgård.
Aktuell tidsperiod: När som helst under våren/sommaren 2019. Trolig tidsåtgång ca en vecka för 3-4 personer.
Övrig information: Ca 20 m uttjänade cementrör i avloppssystemet från mjölkningsanläggningen ska bytas ut mot plaströr.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Lägergård i Lettland

En kristen lägergård i Lettland, som drivs av en evangelisk församling, behöver hjälp med reparationer av olika slag samt med trädgårdsarbete och annat av praktisk karaktär.

Land: Lettland
Stad: Daugavpils
Aktuellt behov: Reparationer av inredning, byggnader, båtar etc, trädgårdsarbete mm. Upp till 5 personer, 1-4 veckor.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med ansvariga för lägergården.
Övrig information: Den stora lägergården drivs av församlingen Nytt Liv i Daugavpils.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.