Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Se ytterligare 100-tals behov genom att också klicka vidare in på missionsorganisationernas egna beskrivningar av aktuella volontärmöjligheter, där sådana länkar finns inlagda.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I många fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se hur du i dessa fall går vidare under När du åker ut.

Alla behov

Rappning av nybyggd kyrka i romsk by

Rappning av nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med rappning av kyrkans ytterväggar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga murare för rappning av kyrkans ytterväggar, ca 200 m2.
Aktuell tidsperiod: Hösten 2019 – våren 2020. Exakt tidpunkt och tidsåtgång är beroende på byggnationens framskridande och avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Installation av värmesystem i nybyggd kyrka i romsk by

Installation av värmesystem i nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med installation av värmesystem.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga rörmokare för installation av vedpannebaserat värmesystem i byggnaden.
Aktuell tidsperiod: Hösten 2019 – våren 2020. Exakt tidpunkt och tidsåtgång är beroende på byggnationens framskridande och avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Kyrkbygge i romsk by i Rumänien

Kyrkbygge i romsk by i Rumänien

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med elinstallation.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller två yrkeskunniga elektriker för elinstallation i hela byggnaden.
Aktuell tidsperiod: Hösten 2019 – våren 2020. Exakt tidpunkt och tidsåtgång är beroende på byggnationens framskridande och avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Bygge av träterrass på socialt center

Bygge av träterrass på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med byggande av terrass.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga snickare för byggande av en träterrass på det nya sociala centrets uteplats, 20 x 4,5 m.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2020. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Målning av nybyggt kristet socialt center

Målning av nybyggt kristet socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med målning inomhus.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga personer för målning av alla ytor inomhus i den 600 m2 stora byggnadens tre plan.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande under hösten 2019 – sommaren 2020 i takt med att lokalerna färdigställs. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Installation av värmesystem på socialt center

Installation av värmesystem på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med installation av värmesystem.

Land: Rumänien
Ort: Byn Dicanesti, 25 km från Oradea i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga rörmokare för installation av vedpannebaserat värmesystem i den 600 m2 stora byggnadens tre plan.
Aktuell tidsperiod: Under perioden höst 2019 – sommar 2020, beroende på byggets fortskridande. Exakt tidpunkt, liksom bedömning av tidsåtgång, avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Det sociala centret byggs av den lokala pingstförsamlingen för att på olika sätt betjäna de romska invånarna i byn Dicanesti.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Församlingar i Ukraina söker vänförsamlingar

Församlingar i Ukraina söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Ukraina söker vänförsamlingar i Sverige.

Land: Ukraina
Orter: Ett flertal städer och byar, för närvarande i huvudsak i östra Ukraina.
Övrig information: Vänförsamlingsidén har som grund att skapa möjligheter till kontakter, besök och  gemenskap mellan Guds folk i olika länder. Hur detta i praktiken tar sig uttryck varierar och avgörs av de samverkande församlingarna gemensamt i varje enskilt fall. Läs mer här.
Anmäla intresse: För information och fortsatt kontakt angående vänförsamling i Ukraina, kontakta Pingstförsamlingen Mullsjö-Nyhem, som har samordnande ansvar för svenska pingströrelsens Ukrainanätverk. Vidare kontakt sker alltså i detta fall inte med Ready4More.

 

Reparationer på Caminul Felix lantgård

Reparationer på Caminul Felix lantgård

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med många mindre reparationer i den stora lantgårdens byggnader.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: En eller flera volontärer för reparations- och underhållsarbeten av diverse slag, framför allt i ladugården, på den stora lantgård som drivs av Caminul Felix.
Aktuell tidsperiod: Fortlöpande under hösten 2019 – våren/sommaren 2020.
Övrig information: Detaljerad information och överenskommelse om tidpunkt direkt med Caminul Felix.

Anmäla intresse: Caminul Felix har egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du kontaktar Caminul Felix direkt för ytterligare information och volontäransökan, info@caminulfelix.org. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

 

Lägergård i Lettland

Lägergård i Lettland

En kristen lägergård i Lettland, som drivs av en evangelisk församling, behöver hjälp med reparationer av olika slag samt med trädgårdsarbete och annat av praktisk karaktär.

Land: Lettland
Stad: Daugavpils
Aktuellt behov: Reparationer av inredning, byggnader, båtar etc, trädgårdsarbete mm. Upp till 5 personer, 1-4 veckor.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2020. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med ansvariga för lägergården.
Övrig information: Den stora lägergården drivs av församlingen Nytt Liv i Daugavpils.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.