Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Se ytterligare 100-tals behov genom att också klicka vidare in på missionsorganisationernas egna beskrivningar av aktuella volontärmöjligheter, där sådana länkar finns inlagda.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I många fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se hur du i dessa fall går vidare under När du åker ut.

Alla behov

Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd till gravida kvinnor.

Land: Rumänien
Ort: Byn Siria utanför Arad i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: Hjälp till romska kvinnor genom hembesök, utbildning och träning, stöd under och efter graviditet, assistans (t.ex. vid möten med läkare) under besök på mödravårdscentral, vissa administrativa uppgifter samt möten med projektansvariga (NetWorks samarbetar med bl.a. Karolinska Institutet).
Aktuell tidsperiod: Sex till nio månader med start fortlöpande efter överenskommelse med NetWorks.
Övrig information: NetWorks grundades 2001 i Rumänien och har sedan dess strävat efter att på olika sätt bekämpa fattigdom. Främst bedriver de socialt arbete av olika slag bland utsatta barn och familjer i huvudsakligen romska områden. De lägger stor vikt vid att bygga relationer, utifrån vilka man sedan kan hjälpa människor att ta sig ur fattigdom. NetWorks är sponsrade av Erikshjälpen och samverkar bl.a. med den kristna hjälporganisationen Reningsborg i Göteborg samt med olika svenska församlingar.

Anmäla intresse: NetWorks har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du vänder dig direkt till dem för ytterligare information, kontakt och volontäransökan, beth@networks.org.ro. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Fotograf till uppdrag i Rumänien

Fotograf till uppdrag i Rumänien

EFI Fadder söker en person som kan ta bilder och eventuellt hjälpa till med informationsmaterial.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet.
Aktuellt behov: Att fotografera personer, barn och vuxna, i de olika projekten och eventuellt skriva reportage.
Aktuell tidsperiod: Några dagar under hösten 2019 enligt överenskommelse med EFI Fadder.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Skriv till elim@fce.ro för ytterligare information och anmälan av intresse. Gå till EFI Fadders hemsida för att läsa mer om organisationen. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt om i världen inom flygteknik, kommunikation, administration och andra områden.

 Övrig information: MAF (Mission Aviation Fellowship) söker fortlöpande medhjälpare med specialiserad kompetens till sitt stora internationella arbete. Förutom längre och mera omfattande insatser inom många olika yrkesområden finns också behov av hjälp under kortare tid och av mera begränsad karaktär, till exempel som ersättare vid ordinarie personals ledighet. Det är också möjligt att ingå i en resurspool där man på kort varsel kan bli kallad att hjälpa till, exempelvis vid katastrofer.

Anmäla intresse: För att få specifik information om förutsättningar, kompetensområden och behov, kontakta MAF Sverige som har tydligt utformade rutiner för ansökan till insatser av olika slag. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du behöver i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Praktiska insatser på skola bland fattiga barn i Brasilien

Praktiska insatser på skola bland fattiga barn i Brasilien

Den kristna hjälporganisationen Channel to Brazil for Christ, som sedan 25 år arbetar med utbildning bland barn i ett slumområde i Brasilien, behöver hjälp med underhåll av skolan i Fortaleza.

Land: Brasilien
Stad: Fortaleza i nordöstra delen av landet.
Aktuellt behov: Praktiskt underhållsarbete av olika slag, t ex målning, VVS, elinstallation och reparationer. Just nu behövs hjälp med upprustning av skolans klassrum, byggande av ett klassrum utomhus, installation av en datasal samt skapandet av en böneträdgård. Uppgifter finns för 6-12 volontärer.
Aktuell tidsperiod: Augusti till november varje år, med önskad längd på volontärinsatsen en eller två veckor.
Övrig information: Arbetet stöds i Sverige av insamlingsstiftelsen ”Utbildning för Brasiliens Framtid” (UBF) med bidrag bland annat från Erikshjälpens secondhandbutik i Vänersborg. Volontärinsatsen förmedlas och samordnas av UBF, som har detaljerad kunskap om arbetet i Fortaleza och all information som behövs för resan och volontärinsatsen. Enskilda personer och par är också välkomna genom att UBF sammanför dem med andra till lämplig storlek på gruppen.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i Bosnien.

Land: Bosnien
Stad: Zenica
Aktuellt behov: Pingstkyrkan i Skellefteå ansvarar för ledarkurser Bosnien i samarbete med evangeliska kyrkor i landet. Undervisningen sker både på engelska och på svenska. För tolkning från svenska till bosniska behöver kursanordnaren en tolk. Antalet deltagare i kurserna brukar vara ca tjugofem.
Aktuell tidsperiod: Kurserna planeras till ett veckoslut under våren och till  ett veckoslut under hösten. Kursen under hösten 2019 är bestämd till 22-24/11.
Övrig information: Kursanordnaren betalar resa från Stockholm till Sarajevo och logi i Bosnien, dock inget arvode.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Barnläger i Ukraina: Engelska, kreativa inslag och praktiska insatser

Barnläger i Ukraina: Engelska, kreativa inslag och praktiska insatser

Pingstförsamlingen i Novovolynsk behöver volontärer av många olika slag till sina olika läger för barn i sommar.

Land: Ukraina
Stad: Novovolynsk norr om Lviv i västra Ukraina.
Aktuellt behov: Volontärer av olika slag till barnläger som arrangeras av pingstförsamlingen Kovcheh i Novovolynsk. Församlingen formulerar följande behov och möjligheter till insatser för volontärer:
1. Att organisera och genomföra undervisning i grundläggande engelska.
2. Att bidra med kreativa inslag i lägerprogrammet.
3. Att vara med och planera och utveckla lägerprogrammet med nya idéer och inslag.
4. Att hjälpa till med organisation, arrangemang och praktiska insatser av många olika slag.
Aktuell tidsperiod: Sommaren 2020. Exakt tidpunkt för de olika lägren meddelas av lägeransvariga.
Övrig information: Församlingen har organiserat sommarläger för barn i 20 år, dels dagläger under några dagar i olika byar då barnen återvänder till sina hem över natten, dels 10-dagarsläger på en hyrd lägergård. Församlingen äger nu också ett eget område, där läger i sommar för första gången kommer att anordnas, med strävan att också förnya och utveckla lägerverksamheten. Det innebär att flera läger av olika slag kommer att äga rum sommaren 2020 och att volontärer som kan möta olika behov behövs till dem alla. Detaljerad information lämnas av lägeransvariga.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Bygge av liten kyrka i anslutning till rehabcenter i Ukraina

Bygge av liten kyrka i anslutning till rehabcenter i Ukraina

En liten församling i Ukraina som har bildats utifrån ett rehabcenter för missbrukare behöver hjälp med bygge av kyrka.

Land: Ukraina
Stad: Novovolynsk norr om Lviv i västra Ukraina.
Aktuellt behov: 2-5 yrkeskunniga hantverkare under 1-4 veckor eller mer för uppförande och inredning av en liten kyrka i den lilla byn Olesk utanför Novovolynsk. Detaljerad beskrivning av typ av insatser lämnas direkt av ansvariga för bygget.
Aktuell tidsperiod: Hösten 2019 – våren 2020. Exakt tidpunkt och tidsåtgång är beroende på byggnationens framskridande och avgörs i samråd med byggansvarig.
Övrig information: Pingstförsamlingen Kovcheh i Novovolynsk driver nio rehabiliteringscenter för sammanlagt ca 70 missbrukare i omkringliggande byar. Arbetet är mycket framgångsrikt och har lett till upprättelse för många människor samtidigt som församlingens övriga verksamhet har växt kraftigt i byarna. Den lilla kyrkan i byn Olesk byggs just nu av rehabcentrets gäster, som saknar yrkeskompetens. Behovet av hjälp från yrkeskunniga hantverkare är stort.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in på kort varsel vid katastrofer av olika slag. Du kan ansöka om att bli en del av detta beredskapsteam.

Information: OM:s internationella katastrofteam består av permanent personal och volontärer, som tillsammans bistår lokala räddnings- och hjälpteam på plats vid större katastrofer och nödsituationer. Det har under de senaste åren skett i bl a Filippinerna, Nepal, Jordanien och  Indonesien, liksom i Grekland och Serbien som svar på den europeiska flyktingkrisen. Läs mera om OM:s ”International Disaster Response” på organisationens internationella hemsida här och om att vara ”Relief Worker” här.

Bli del av katastrofteamet: Förutsättning för att bli en del av katastrofteamet är att först gå den veckolånga utbildning, ”Disaster Preparedness and Response Training”, som OM anordnar en gång om året. Du kan därefter bli en del av OM:s ”community of relief responders” och sätts då upp på den kontaktlista OM använder när behov uppstår någonstans i världen. Du kan sedan när som helst bli kontaktad via e-mail och på kort varsel får förfrågan om att delta i en hjälpinsats.

Anmäla intresse: För mer information och för att anmäla ditt intresse, gå direkt till OM Sverige som har tydliga, utarbetade rutiner för alla sina volontärinsatser. Organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen och du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen.

Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till praktiska insatser som volontär inom en mängd olika områden. Volontärinsatsernas längd varierar från kortare perioder till ett eller flera år. För att få en uppfattning av aktuella volontärbehov, och för att söka just din yrkeskompetens, gå till Missionary Work på OM:s internationella hemsida.

Anmäla intresse: OM har tydliga, utvecklade egna rutiner för ansökan till sina många volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt OM Sverige för mer information och intresseanmälan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.