Aktuella behov

På den här sidan visas alla aktuella behov av hjälp i olika länder. Behovstorget uppdateras fortlöpande genom att nya behov tillkommer och inaktuella tas bort.

Om du direkt vill ha en snabb, kortfattad överblick av alla aktuella behov och kategorier, klicka här.

Alla behov, liksom all information om dem, kommer direkt från våra samverkanspartners i olika länder eller från de församlingar och organisationer i Sverige som Ready4More samverkar med.

I de fall Ready4More ansvarar för volontärprocessen lämnas ytterligare information om volontärinsatsen endast ut till den som har skickat in intresseanmälan och detaljerade kontaktuppgifter endast till den som faktiskt kommer att utföra volontärinsatsen. Se vidare När du åker ut.

I vissa fall tar samverkande svensk församling/organisation själv fullt ansvar för volontärinsatsen, vilket då framgår av behovsbeskrivningen. Du klickar då direkt vidare till församlingen/organisationen för kontakt, information och volontärprocess.

Alla behov

Praktiska insatser på skola bland fattiga barn i Brasilien

Den kristna hjälporganisationen Channel to Brazil for Christ, som sedan 25 år arbetar med utbildning bland barn i ett slumområde i Brasilien, behöver hjälp med underhåll av skolan i Fortaleza.

Land: Brasilien
Stad: Fortaleza i nordöstra delen av landet.
Aktuellt behov: Praktiskt underhållsarbete av olika slag, t ex målning, VVS, elinstallation och reparationer. Just nu behövs hjälp med upprustning av skolans klassrum, byggande av ett klassrum utomhus, installation av en datasal samt skapandet av en böneträdgård. Uppgifter finns för 6-12 volontärer.
Aktuell tidsperiod: Augusti till november varje år, med önskad längd på volontärinsatsen en eller två veckor.
Övrig information: Arbetet stöds i Sverige av insamlingsstiftelsen ”Utbildning för Brasiliens Framtid” (UBF) med bidrag bland annat från Erikshjälpens secondhandbutik i Vänersborg. Volontärinsatsen förmedlas och samordnas av UBF, som har detaljerad kunskap om arbetet i Fortaleza och all information som behövs för resan och volontärinsatsen. Enskilda personer och par är också välkomna genom att UBF sammanför dem med andra till lämplig storlek på gruppen.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i Bosnien.

Land: Bosnien
Stad: Zenica
Aktuellt behov: Pingstkyrkan i Skellefteå ansvarar för ledarkurser Bosnien i samarbete med evangeliska kyrkor i landet. Undervisningen sker både på engelska och på svenska. För tolkning från svenska till bosniska behöver kursanordnaren en tolk. Antalet deltagare i kurserna brukar vara ca tjugofem.
Aktuell tidsperiod: Kurserna planeras till ett veckoslut under våren och till  ett veckoslut under hösten. Kursen under hösten 2019 är bestämd till 22-24/11.
Övrig information: Kursanordnaren betalar resa från Stockholm till Sarajevo och logi i Bosnien, dock inget arvode.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Barnläger i Ukraina: Engelska, kreativa inslag och praktiska insatser

Pingstförsamlingen i Novovolynsk behöver volontärer av många olika slag till sina olika läger för barn i sommar.

Land: Ukraina
Stad: Novovolynsk norr om Lviv i västra Ukraina.
Aktuellt behov: Volontärer av olika slag till barnläger som arrangeras av pingstförsamlingen Kovcheh i Novovolynsk. Församlingen formulerar följande behov och möjligheter till insatser för volontärer:
1. Att organisera och genomföra undervisning i grundläggande engelska.
2. Att bidra med kreativa inslag i lägerprogrammet.
3. Att vara med och planera och utveckla lägerprogrammet med nya idéer och inslag.
4. Att hjälpa till med organisation, arrangemang och praktiska insatser av många olika slag.
Aktuell tidsperiod: Sommaren 2019. Exakt tidpunkt för de olika lägren meddelas av lägeransvariga.
Övrig information: Församlingen har organiserat sommarläger för barn i 20 år, dels dagläger under några dagar i olika byar då barnen återvänder till sina hem över natten, dels 10-dagarsläger på en hyrd lägergård. Församlingen äger nu också ett eget område, där läger i sommar för första gången kommer att anordnas, med strävan att också förnya och utveckla lägerverksamheten. Det innebär att flera läger av olika slag kommer att äga rum sommaren 2019 och att volontärer som kan möta olika behov behövs till dem alla. Detaljerad information lämnas av lägeransvariga.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Bygge av liten kyrka i anslutning till rehabcenter i Ukraina

En liten församling i Ukraina som har bildats utifrån ett rehabcenter för missbrukare behöver hjälp med bygge av kyrka.

Land: Ukraina
Stad: Novovolynsk norr om Lviv i västra Ukraina.
Aktuellt behov: 2-5 yrkeskunniga hantverkare under 1-4 veckor eller mer för uppförande och inredning av en liten kyrka i den lilla byn Olesk utanför Novovolynsk. Detaljerad beskrivning av typ av insatser lämnas direkt av ansvariga för bygget.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Pingstförsamlingen Kovcheh i Novovolynsk driver nio rehabiliteringscenter för sammanlagt ca 70 missbrukare i omkringliggande byar. Arbetet är mycket framgångsrikt och har lett till upprättelse för många människor samtidigt som församlingens övriga verksamhet har växt kraftigt i byarna. Den lilla kyrkan i byn Olesk byggs just nu av rehabcentrets gäster, som saknar yrkeskompetens. Behovet av hjälp från yrkeskunniga hantverkare är stort.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in på kort varsel vid katastrofer av olika slag. Du kan ansöka om att bli en del av detta beredskapsteam.

Information: OM:s internationella katastrofteam består av permanent personal och volontärer, som tillsammans bistår lokala räddnings- och hjälpteam på plats vid större katastrofer och nödsituationer. Det har under de senaste åren skett i bl a Filippinerna, Nepal, Jordanien och  Indonesien, liksom i Grekland och Serbien som svar på den europeiska flyktingkrisen. Läs mera om OM:s ”International Disaster Response” på organisationens internationella hemsida här och om att vara ”Relief Worker” här.

Bli del av katastrofteamet: Förutsättning för att bli en del av katastrofteamet är att först gå den veckolånga utbildning, ”Disaster Preparedness and Response Training”, som OM anordnar en gång om året. Du kan därefter bli en del av OM:s ”community of relief responders” och sätts då upp på den kontaktlista OM använder när behov uppstår någonstans i världen. Du kan sedan när som helst bli kontaktad via e-mail och på kort varsel får förfrågan om att delta i en hjälpinsats.

Anmäla intresse: För mer information och för att anmäla ditt intresse, gå direkt till OM Sverige som har tydliga, utarbetade rutiner för alla sina volontärinsatser. Organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen och du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd olika hjälpinsatser runt om i världen.

Information: OM har ett stort utbud av möjligheter till praktiska insatser som volontär inom en mängd olika områden. Volontärinsatsernas längd varierar från kortare perioder till ett eller flera år. För att få en uppfattning av aktuella volontärbehov, och för att söka just din yrkeskompetens, gå till Missionary Work på OM:s internationella hemsida.

Anmäla intresse: OM har tydliga, utvecklade egna rutiner för ansökan till sina många volontärbehov. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt OM Sverige för mer information och intresseanmälan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Ingå i besättningen på fartyget Logos Hope

Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning av personer med yrkeskompetens inom sjöfart, sjukvård och praktiska hantverk av olika slag.

Information: Gå ombord på Logos Hope och res mellan olika hamnar världen över för att förmedla kunskap, hjälp och hopp. Du lever tillsammans med en besättning på 400 personer från 50 länder. För att Logos Hope ska kunna fungera så behöver alla hjälpa till med olika arbeten. Fartyget söker periodvis certifierad styrman, kadett, matros och fartygsmaskinist. Likaså behövs ofta hantverkare som  elektriker, rörmokare och svetsare, likaså läkare och sjukvårdspersonal. Organisationen ser helst att du kommer på två år, men kan diskutera kortare möjligheter. Utförlig information finns på fartygets internationella hemsida.

Anmäla intresse: OM har utvecklade egna rutiner för ansökan till volontärinsats på Logos Hope. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och du går direkt till OM Sverige:s hemsida för information, kontakt och intresseanmälan. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Matlagning och skötsel av gästhus för volontärteam

EFI Fadder behöver hjälp med matlagning och skötsel av Gäst- och volontärshus under tiden svenska volontärteam är på plats.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: 2-3 personer som ansvarar för matlagning för svenskt volontärteam samt skötsel av FCE:s Gäst- och volontärshus under volontärperioder.
Aktuell tidsperiod: Tvåveckorsperioder under september och oktober 2019. Möjlighet att stanna två perioder.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

EFI Fadder i Rumänien behöver hjälp med byggnation och underhåll av bostäder.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: Ett team på 5-10 händiga personer inom bygg och renovering behövs för byggnadsarbete och underhåll av hus.
Aktuell tidsperiod: Tvåveckorsperioder under september och oktober 2019. Möjlighet att stanna två perioder.
Övrig information: EFI Fadder är den svenska insamlingsstiftelsen för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.