UNIK MÖJLIGHET – BEGRÄNSAD TID!

Mercy Ships nya sjukhusfartyg Global Mercy kommer under perioden september 2021 till februari 2022 att ligga i Antwerpen för att utrustas och förberedas för sin kommande tjänst i Afrika, med början i Senegal. Volontärer av olika slag behövs för praktiska insatser att utrusta fartyget.

Övrig information:Our new hospital ship, the Global Mercy, is nearly ready! We need a team of willing volunteers to help with some of the final touches, and make sure we put everything in place before we’re ready to go!”, skriver Mercy Ships på sin hemsida. Volontärinsatsen består i att lasta ur containrar och bära ombord innehållet till fartyget; montera möbler och utrustning; installera möbler, utrustning; fylla på fartygets förråd. Minimitid för volontärinsatsen är 4 veckor.

Om Global Mercy: Fartygets hjärta utgörs av det specialdesignade sjukhusdäcket med sex operationssalar, vårdplatser för 200 patienter, laboratorium, patientmottagning, ögonklinik och tandvårdsklinik. Sjukhusfartyget har, när det ligger i hamn, plats för 950 personer inklusive besättning som omfattar 641 personer och består av volontärer från hela världen. Global Mercy är också utrustat med förstklassiga utbildningsfaciliteter, som ska användas för utbildning av lokal vårdpersonal på de platser där fartyget kommer att ligga i hamn längre perioder. Syftet är att långsiktigt stärka den lokala kompetensen inom kirurgi och angränsande vårdområden.

Om Mercy Ships International: Mercy Ships äger och driver sjukhusfartyg med sjukvård och biståndsprogram i Afrika. Mercy Ships Sverige söker ständigt volontärer till att tjänstgöra i sina yrkesroller på sjukhusfartygen med en mängd olika medicinska, maritima och allmänna uppgifter.

Anmäla intresse: Mercy Ships har utvecklade egna rutiner för ansökan till sina många volontärbehov, även till det specifka, tidsbegränsade behovet att utrusta Global Mercy. Därför ansvarar organisationen själv för hela volontärprocessen och i det här fallet går du direkt till Mercy Ships svenska intresseanmälan för vidare kontakt. Du behöver alltså inte anmäla ditt intresse till Ready4More.