EFI Fadder behöver hjälp med matlagning och skötsel av Gäst- och volontärshus under tiden svenska volontärteam är på plats.

Land: Rumänien
Stad: Marghita i nordvästra delen av landet
Aktuellt behov: 2-3 personer som ansvarar för matlagning för svenskt volontärteam samt skötsel av FCE:s Gäst- och volontärshus under volontärperioder.
Aktuell tidsperiod: Tvåveckorsperioder under vår och höst enligt överenskommelse med ansvariga, med möjlighet att stanna två perioder.
Övrig information: EFI Fadder är en svensk insamlingsstiftelse för den rumänska organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som har flera projekt för att stödja barn, ungdomar och familjer med olika behov.

Anmäla intresse: EFI Fadder har egna rutiner för volontäransökan och organisationen ansvarar själv för hela volontärprocessen. Gå till EFI Fadders hemsida för direkt kontakt, ytterligare information och anmälan av intresse. Du behöver alltså i detta fall inte anmäla ditt intresse till Ready4More.