Den kristna hjälporganisationen Channel to Brazil, som sedan 25 år arbetar med utbildning bland barn i ett slumområde i Brasilien, behöver hjälp med underhåll av skolan i Fortaleza.

Land: Brasilien
Stad: Fortaleza i nordöstra delen av landet.
Aktuellt behov: Praktiskt underhållsarbete av olika slag, t ex målning, VVS, elinstallation och reparationer. Just nu behövs hjälp med upprustning av skolans klassrum, byggande av ett klassrum utomhus, installation av en datasal samt skapandet av en böneträdgård. Uppgifter finns för 6-12 volontärer.
Aktuell tidsperiod: Augusti till november varje år, med önskad längd på volontärinsatsen en eller två veckor.
Övrig information: Arbetet stöds i Sverige av insamlingsstiftelsen ”Utbildning för Brasiliens Framtid” (UBF) med bidrag bland annat från Erikshjälpens secondhandbutik i Vänersborg. Volontärinsatsen förmedlas och samordnas av UBF, som har detaljerad kunskap om arbetet i Fortaleza och all information som behövs för resan och volontärinsatsen. Enskilda personer och par är också välkomna genom att UBF sammanför dem med andra till lämplig storlek på gruppen.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.