Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i Bosnien.

Land: Bosnien
Stad: Zenica
Aktuellt behov: Pingstkyrkan i Skellefteå ansvarar för ledarkurser Bosnien i samarbete med evangeliska kyrkor i landet. Undervisningen sker både på engelska och på svenska. För tolkning från svenska till bosniska behöver kursanordnaren en tolk. Antalet deltagare i kurserna brukar vara ca tjugofem.
Aktuell tidsperiod: Kurserna planeras till ett veckoslut under våren och till  ett veckoslut under hösten. Specifika datum meddelas av kursanordnaren.
Övrig information: Kursanordnaren betalar resa från Stockholm till Sarajevo och logi i Bosnien, dock inget arvode.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.