En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp behövs med rappning av kyrkans ytterväggar.

Land: Rumänien
Ort: Byn Gepis, 30 km utanför Oradea i nordvästra Rumänien.
Aktuellt behov: En eller flera yrkeskunniga murare för rappning av kyrkans ytterväggar, ca 200 m2.
Aktuell tidsperiod: Våren/sommaren 2019. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med byggansvarig, liksom bedömning av tidsåtgång.
Övrig information: Den lilla romska församlingen är planterad av av pingstförsamlingen Tabor i Oradea och har för närvarande 35 medlemmar, med god tillväxtpotential. Arbetet samlar regelbundet ett 80-tal barn och byggnaden kommer utöver gudstjänster och andra samlingar särskilt att användas för för arbete bland byns många barn.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.