Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med utbyte av avloppsrör från ladugårdens mjölkningsanläggning.

Land: Rumänien
Stad: Oradea
Aktuellt behov: Yrkeskunniga rörläggare för omläggning av avloppsrör på Caminul Felix lantgård.
Aktuell tidsperiod: När som helst under våren/sommaren 2019. Trolig tidsåtgång ca en vecka för 3-4 personer.
Övrig information: Ca 20 m uttjänade cementrör i avloppssystemet från mjölkningsanläggningen ska bytas ut mot plaströr.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.