En kristen lägergård i Lettland, som drivs av en evangelisk församling, behöver hjälp med reparationer av olika slag samt med trädgårdsarbete och annat av praktisk karaktär.

Land: Lettland
Stad: Daugavpils
Aktuellt behov: Reparationer av inredning, byggnader, båtar etc, trädgårdsarbete mm. Upp till 5 personer, 1-4 veckor.
Aktuell tidsperiod: Under våren och sommaren. Exakt tidpunkt avgörs i samråd med ansvariga för lägergården.
Övrig information: Den stora lägergården drivs av församlingen Nytt Liv i Daugavpils.

Ansvarig för fortsatt kontakt: Ready4More.

Klicka här för information om hur du går vidare.