Ready4More
seniorsajten för
praktisk mission

Under coronapandemin – och sedan

För närvarande är resor på grund av coronapandemin inte möjliga till internationellt volontärarbete. UD uppdaterar fortlöpande information om reseavrådan.

Vi ser dock fram emot en tillfrisknad värld då resandet kan komma igång igen, och därmed också möjligheterna att vara med och möta behoven i världen.

Under tiden fortsätter vi att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant.

 

Ready4More är sajten för kristna seniorer som vill göra skillnad i världen.

Du har tiden, kraften, yrkeskunskapen och engagemanget. Vi har kontakterna.

Här presenterar vi behov i olika länder där just din erfarenhet och kompetens behövs.

seniorsajten för praktisk mission

där behov
möter kompetens

mötas över gränser

seniorer för Kristus

mycket
kvar att ge

skörden är stor

Matt 9:37

seniorsajten för praktisk mission

där behov
möter kompetens

mötas över gränser

seniorer för Kristus

mycket
kvar att ge

skörden är stor

Matt 9:37


Behovstorget

För mer information om vart och ett av alla aktuella behov på behovstorget, klicka här.
För snabb, kortfattad överblick av alla behov och kategorier, klicka här.
För tips om hur du söker just din yrkeskategori, klicka här.
För förteckning över aktuella samverkanspartners, klicka här.
Insatsernas längd varierar från en eller ett par veckor till några månader.

Bygge av liten kyrka i anslutning till rehabcenter i Ukraina

En liten församling i Ukraina som har bildats utifrån ett rehabcenter för...

Installation av värmesystem på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Ingå i besättningen på fartyget Logos Hope

Organisationen OM:s fartyg Logos Hope har ständigt behov till sin besättning...

Bygge av bostäder i familjebyn Caminul Felix

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien bygger bostäder till sina unga vuxna på...

Församlingar i Moldavien söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Moldavien söker vänförsamlingar i Sverige. Land:...

Administrativ assistent i socialt projekt

NetWorks i Rumänien behöver en administrativ assistent till sin organisation....

Sociala och humanitära insatser

Barnmissionen söker volontärer till sociala och humanitära insatser med...

Lägergård i Lettland

En kristen lägergård i Lettland, som drivs av en evangelisk församling,...

Förskollärare för stöd och hjälp till romska barn

NetWorks i Rumänien söker förskollärare till sitt arbete bland fattiga barn....

Praktiska insatser på skola bland fattiga barn i Brasilien

Den kristna hjälporganisationen Channel to Brazil, som sedan 25 år arbetar med...

Matlagning och skötsel av gästhus för volontärteam

EFI Fadder behöver hjälp med matlagning och skötsel av Gäst- och volontärshus...

Sjuksköterska/ barnmorska till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker sjuksköterska/barnmorska för utbildning och stöd...

Reparationer på Caminul Felix lantgård

Familjebyn Caminul Felix i Rumänien behöver hjälp med många mindre...

Kyrkbygge i romsk by i Rumänien

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

Mercy Ships söker volontärer av många slag

Mercy Ships söker kontinuerligt många typer av yrkeskunniga volontärer till...

Byggnation och underhåll av bostäder i socialt projekt

EFI Fadder i Rumänien behöver hjälp med byggnation och underhåll av bostäder....

Installation av värmesystem i nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

OM söker volontärer av många slag för praktiska insatser

OM söker kontinuerligt alla typer av yrkeskunniga volontärer till en mängd...

Bygge av träterrass på socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Fotograf till uppdrag i Rumänien

EFI Fadder söker en person som kan ta bilder och eventuellt hjälpa till med...

Översättningsarbete från spanska till svenska

Ankarstiftelsen behöver hjälp med översättningsarbete från spanska till...

Vardagsträning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand välkomnar gäster som tränar engelska i vardagen med...

Församlingar i Ukraina söker vänförsamlingar

Pingstförsamlingar i Ukraina söker vänförsamlingar i Sverige. Land: Ukraina...

Barnläger i Ukraina: Engelska, kreativa inslag och praktiska insatser

Pingstförsamlingen i Novovolynsk behöver volontärer av många olika slag till...

Växthus- och trädgårdsansvarig till socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien söker kunnig trädgårdsarbetare med ansvar för...

Operation Mercy söker yrkesutbildade biståndsarbetare

Operation Mercy söker yrkesutbildade volontärer till biståndsarbete av olika...

Speciallärare för stöd och hjälp till romska barn och ungdomar

NetWorks i Rumänien söker speciallärare till sitt arbete bland utsatta barn...

Översättning från svenska till engelska

EFI Fadder behöver hjälp med översättningsarbete från svenska till engelska av...

Ingå i internationell beredskapsgrupp för katastrofinsatser

OM har en internationell insatspool av hjälparbetare på stand-by att kalla in...

Målning av nybyggt kristet socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Medicinsk personal till missionssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken söker fortlöpande medicinsk personal till uppdrag på...

Rappning av nybyggd kyrka i romsk by

En kyrka är under konstruktion i den romska byn Gepis i Rumänien och hjälp...

Undervisning i engelska på Felix Familjeby i Thailand

Felix Familjeby i Thailand behöver lärare i engelska för undervisning av både...

Golvläggning i nybyggt socialt center

Ett kristet socialt center under konstruktion i Rumänien behöver hjälp med...

Underhåll av byggnader och bilar i socialt projekt i Rumänien

NetWorks i Rumänien behöver hjälp med underhåll och reparation av sina...

Alla aktuella behov och kategorier

Här kan du på ett översiktligt sätt se alla behov och kategorier som just nu...

Lokal för ny församlingsplantering i Rønne

Rønne Vineyard på Bornholm, en ny församlingsplantering med bakgrund i...

MAF söker medhjälpare till sitt globala arbete

MAF behöver medhjälpare med olika specialistkompetens till sin verksamhet runt...

Webbdesigner/programmerare i social hjälporganisation

NetWorks i Rumänien söker IT-ansvarig till sin organisation och sitt arbete...

Humanitära och sociala insatser i Sydamerika

Ankarstiftelsen söker volontärer till humanitära och sociala insatser av flera...

Tolk vid ledarkurser i Bosnien

Pingstkyrkan i Skellefteå behöver en bosnisk-svensk tolk vid ledarkurser i...
p

 Om Ready4More

Bidra med din yrkeskompetens i Guds rike! Åk ut på korttidsinsats i praktisk mission! Upplev glädjen av att kunna fortsätta tjäna Herren som senior! Läs mer här.

Närbild

Vill du se exempel på hur andra har haft det på sina resor?
Du kan läsa korta rapporter och se bilder från tidigare volontärers möten, upplevelser och insatser här.

Mötas över gränser

Möt trossyskon i andra länder, tjäna Herren tillsammans och bygg broar över gränser. Upplev glädjen i att skapa relationer och berika varandra i Guds rike.  Läs mer här.

l

Aktuellt

Så här definierar vi begreppet senior i Ready4More.
Så här kan du göra om du vill stödja Ready4More.
Följ oss och dela oss på Facebook!